FARSKÉ OZNAMY NA STIAHNUTIE

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. TERÉZIE Z LISIEUX

J. Fándlyho 1823/4, 971 06 Prievidza – Zapotôčky

046 / 543 04 77, www.zapotocky.sk; e-mail: fara@zapotocky.sk

Deň

Čas

*

Úmysel sv. omše

Liturgia a iné

Pondelok

24.04.

17.30

*

Poďakovanie za úspešnú liečbu očí Antónie

Sv. Juraja, mučeníka

Utorok

25.04.

07.00

*

+ z r. Chmelárovej, Gurtlerovej, Dovičinovej

Sv. Marka, evanjelistu

Sviatok

17.30

*

ZaBP pre r. Sokolovú

Streda

26.04.

17.30

*

+ Anton Sojka (15. výr.)

Féria

+ litánie k Louisovi a Zélii

Štvrtok

27.04.

07.00

2

+ Štefan Hlocký, rodičia a syn Paľko

Féria

+ adorácia s vašimi prosbami

17.30

*

+ Tomáš a Jarmila Krejčioví

Piatok

28.04.

07.00

*

ZaBP pre deti a vnúčatá

Féria

17.30

*

+ Jozef a Anna

Sobota

29.04.

08.00

*

+ z r. Hudecovej, Mušákovej a Genšorovej

Sv. Kataríny Sienskej, patrónky európy

Sviatok

13.30

Sobáš Dominiky Almáš a Vladimíra Bačika

Sobášny obrad s krstom

17.30

*

Poďakovanie za 50 r. manželstva

VIGÍLIA

Nedeľa

 30.04.

08.00

*

+ Jozefína (1. Výr.)

ŠTVRTÁ VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

Dobrého pastiera

10.00

Za veriacich farnosti     * príhovor pre deti

18.35 modlitba vešpier

19.00

*

Za uzdravenie matky

 

O upratovanie kostola prosíme ružu sv. Terézie (č. 2). Do upratovania kostola sa v piatok môžu zapojiť aj ostatní.

Tento týždeň máme týždeň modlitieb za duchovné povolania. Tento týždeň modlitieb vyvrcholí v nedeľu 30.4. zbierkou na seminár. PBZ tým, ktorí môžu prispieť.

V pondelok 24.4. o 15h. bude v pastoračnom centre stretnutie kresťanských seniorov. Všetci seniori sú pozvaní.

Tí, ktorí majú záujem prijať sviatosť birmovania v roku 2024, nech sa nahlásia na FÚ do konca mája 2023. Prihlásiť sa môžu tí, ktorí tento rok končia základnú školu a samozrejme aj starší. Príprava začne už v júni.

Otázka na detskú sv. omšu: Nakresli stretnutie Emauzských učeníkov s Pánom Ježišom (LK 24).

Aj túto nedeľu o 15h. bude opäť v pastoračnom centre eRko stretnutie detí (všetkých, ktoré prídu) s mladými.

Z krstov minulý týždeň obetovali 83€, z uloženia urny 30€, Bohuznámi obetovali 10€ a 50€.  

V sobotu 29.4. o 10h. bude krst detí (3).