Litánie k sv. Terézii

Litánie k sv. Terézii od Dieťaťa Ježiša

Pane, zmiluj sa.

Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa.


Otec na nebesiach, Bože,

Syn, Vykupiteľ sveta, Bože,

Duch Svätý, Bože,

Svätá Trojica, jeden Boh,


Svätá Mária,

Svätá Božia Rodička,

Svätá Panna Panien,

Svätá Terézia od Dieťaťa Ježiša,

Svätá Terézia, ctihodná Pánova služobnica,

Svätá Terézia, blaženosť svojich rodičov,

Svätá Terézia, okrasa prvoprijímajúcich,

Svätá Terézia, veľká milovníčka modlitby,

Svätá Terézia, vrúcna ctiteľka Panny Márie,

Svätá Terézia, Pannou Máriou zázračne uzdravená,

Svätá Terézia, ponížená ctiteľka sviatosti Oltárnej,

Svätá Terézia, oduševnená za svätý Karmel,

Svätá Terézia, malá nevesta Kristova,

Svätá Terézia, svedomitá rehoľníčka,

Svätá Terézia, v srdci ponížená,

Svätá Terézia, mučeníčka lásky Božej,

Svätá Terézia, obeta za kňazov,

Svätá Terézia, horlivo sa modliaca za misie,

Svätá Terézia, opovrhujúca pozemským bohatstvom,

Svätá Terézia, ľalia čistoty,

Svätá Terézia, hodna osobitnej lásky Božského Srdca,

Svätá Terézia, preniknutá túžbou po mučeníctve,

Svätá Terézia, veľká v trpezlivosti,

Svätá Terézia, veselá v krížoch a v trápeniach,

Svätá Terézia, zrkadlo poníženosti,

Svätá Terézia, nasledovaniahodný príklad dôvery v Boha,

Svätá Terézia, útecha chorých,

Svätá Terézia, útočište utláčaných,

Svätá Terézia, pomocníčka v pokušeniach,

Svätá Terézia, mocná orodovníčka za hriešnikov,

Svätá Terézia, sprievodkyňa malých duší,

Svätá Terézia, verná v maličkostiach,

Svätá Terézia, sužovaná túžbou po nebi,

Svätá Terézia, v smrti odovzdaná do vôle Božej,              

Svätá Terézia, od Boha mnohými zázrakmi oslávená,    

Svätá Terézia, orodovníčka pri Božom tróne,

Svätá Terézia, patrónka misií.


Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,

Baránok Boží, ty snímaš hriechy sveta,

Pane, zmiluj sa. 

Kriste, zmiluj sa.

Pane, zmiluj sa.


zmiluj sa nad nami.

zmiluj sa nad nami.

zmiluj sa nad nami.

zmiluj sa nad nami.


oroduj za nás.

oroduj za nás.

oroduj za nás.

oroduj za nás.

oroduj za nás.

oroduj za nás.

oroduj za nás.

oroduj za nás.

oroduj za nás.

oroduj za nás.

oroduj za nás.

oroduj za nás.

oroduj za nás.

oroduj za nás.

oroduj za nás.

oroduj za nás.

oroduj za nás.

oroduj za nás.

oroduj za nás.

oroduj za nás.

oroduj za nás.

oroduj za nás.

oroduj za nás.

oroduj za nás.

oroduj za nás.

oroduj za nás.

oroduj za nás.

oroduj za nás.

oroduj za nás.

oroduj za nás.

oroduj za nás.

oroduj za nás.

oroduj za nás.

oroduj za nás.

oroduj za nás.

oroduj za nás.

oroduj za nás.


zľutuj sa nad nami, Pane.

vyslyš nás, Pane.

zmiluj sa nad nami.

Modlime sa:

Pane Ježišu Kriste, ty si povedal: „Ak nebudete ako deti, nevojdete do nebeského kráľovstva!“ Daj, prosíme, aby sme sv. Teréziu nasledovali prostým a pokorným srdcom tak, aby sme dosiahli večnú odmenu. Lebo ty žiješ a kraľuješ s Bohom Otcom v jednote s Duchom Svätým po všetky veky vekov. Amen.