Spevokol Nádej

Spevácky zbor Nádej bol založený 24. 10. 1997 ako dievčenský spevokol vo farnosti sv. Terézie z Lisieux, Prievidza − Zapotôčky. Pri jeho zrode stáli rehoľné sestry z Kongregácie Dcér Božskej Lásky, ktoré sa zaslúžili o hudobný rozvoj a duchovnú formáciu dievčat. Pôsobenie spevokolu v novovznikajúcej farnosti sa stalo obohatením liturgie a osobným prínosom pre členov spevokolu a mnohých ľudí.

V priebehu niekoľkoročnej existencie sa spevokol profiloval na 15-členné zoskupenie prevažne žiakov a študentov stredných a vysokých škôl. Ich pôsobenie však svojim spevom obohacujú aj mladší žiaci. V súčasnosti sa na vokálnej a inštrumentálnej edukácii podieľajú mladí nadaní hudobníci, ktorí dvíhajú hudobnú úroveň spevokolu. Počas svojho pôsobenia sa členovia spevokolu zúčastnili niekoľkých sústredení (Bytča 1998, 1999, Kremnické Bane 2000, Poniky 2002 – 2005, Nitrianske Pravno 2007, Chrenovec 2011). Účinkovali v rámci gospelových festivalov:

  • „Mladí mladým“ Prievidza – časť Veľká Lehôtka,
  • „Gospelové dni“ Krásno nad Kysucou,
  • „Pozdvihni svoj hlas“  Tužina.    

V rokoch 2010 a 2015 zorganizovali pre farnosť vianočné koncerty, na ktorých zaspievali mnohé známe slovenské i zahraničné vianočné piesne.

Spevokol pravidelne doprevádza liturgiu spevom každú sobotu na večernej svätej omši, ktorá je určená primárne birmovancom počas ich sviatostnej prípravy, a v nedeľu na detskej svätej omši, kde sa snaží zapájať do spevu aj deti prostredníctvom tzv. ukazovačiek. Raz do mesiaca, podľa možnosti každú tretiu sobotu, sa zbor aktívne podieľa na mládežníckych adoráciách. Takisto doprevádza slávnostnú liturgiu pri významných sviatkoch či udalostiach, napr. prvé sv. prijímanie, birmovka, výročie posviacky kostola, hodová slávnosť a pod. Príležitostne spieva aj pri sobášoch.

Zároveň sa niektorí členovia zboru aktívne podieľajú na koledovaní v rámci Dobrej noviny.

Ako sa stať členom spevokolu Nádej?

  • Nehanbiť sa prezradiť, že máš dar spievať.
  • Podeliť sa o dar s hudobníkmi pôsobiacimi v spevokole.
  • Zúčastňovať sa speváckych nácvikov prevažne v sobotu.