FARSKÉ OZNAMY NA STIAHNUTIE

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. TERÉZIE Z LISIEUX

J. Fándlyho 1823/4, 971 06 Prievidza – Zapotôčky

046 / 543 04 77, www.zapotocky.sk; e-mail: fara@zapotocky.sk

Deň

Čas

*

Úmysel sv. omše

Liturgia a iné

Pondelok

17.04.

17.30

 

ZaBP pre syna

Féria

Utorok

18.04.

07.00

 

+ Eduard a Anna

Féria

17.30

 

+ Michal

Streda

19.04.

17.30

 

ZaBP pre r. Gašparovičovú

Féria

+ litánie k Louisovi a Zélii

Štvrtok

20.04.

07.00

 

+ rodičia a brat Ján (10. výr.)

Féria

+ adorácia s vašimi prosbami

17.30

 

+ Ján a z r. Šimurkovej, Leitmanovej

Piatok

21.04.

07.00

 

Za duše v očistci

Sv. Anzelma,

biskupa a učiteľa Cirkvi

17.30

 

ZBP pri pôrode pre Katku, ZBP pre Rudolfa

Sobota

22.04.

08.00

 

Za náš národ

Féria

17.30

 

+ z r. Dufekovej

Vigília

Nedeľa

 23.04.

08.00

 

+ Vojtech Rigo

TRETIA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

10.00

Za veriacich farnosti     * príhovor pre deti

18.35 modlitba vešpier

19.00

 

+ Milan (1. výr.)

 

O upratovanie kostola prosíme ružu sv. Jozef (č. 1). Do upratovania kostola sa v piatok môžu zapojiť aj ostatní.

Dnešná nedeľa 16.4. je nedeľou Božieho milosrdenstva: Každý, kto si v tento deň pri verejnom vystavení obrazu nábožne uctí obraz Božieho milosrdenstva alebo pred Najsv. Sviatosťou aj vo svätostánku splní ostatné tradičné podmienky na získanie odpustkov a pomodlí sa Otče náš a Verím v Boha a pridá k tomu nábožný vzdych vzývajúci BM, môže získať úplné odpustky pre seba alebo pre duše v očistci. Poobede o 14.30h. je pobožnosť k BM.

Zbierka na mládež na Palmovú (Kvetnú) nedeľu bola 591€. Zbierka na Boží hrob bola 1210€, Farská ofera bola 1.386€, Z ukladania urny obetovali 50€, Bohuznámi obetovali 10€ a 20€. PBZ

Vo štvrtok 20.4. bude po večernej sv. omši stretnutie AKOLYTOV.

V sobotu 22.4. bude stretnutie birmovancov o 16.30h. v pastor. centre. Po ňom bude sv. omša a po nej katechéza.

Tí, ktorí majú záujem prijať sviatosť birmovania v roku 2024, nech sa nahlásia na FÚ do konca mája 2023. Prihlásiť sa môžu tí, ktorí tento rok končia základnú školu a samozrejme aj starší. Príprava začne už v júni.

Zmena v termíne denného tábora: Denný tábor sa bude konať od 17. – 21.7.  2023

Piaristická škola v PD organizuje zápis do 1. ročníka a DOD materskej školy. Bližšie info na výveske v kostole.

Otázka na detskú sv. omšu: Nakresli stretnutie Tomáša s o zmŕtvychvstalým Ježišom.

Aj túto nedeľu o 15h. bude opäť v pastoračnom centre eRko stretnutie detí (všetkých, ktoré prídu) s mladými.

V nedeľu 23.4 o 11h. bude krst detí (1).