• Vianočný koncert
  • Mikuláš
  • Jasličková pobožnosť
  • 15. výročie posviacky chrámu
  • Denný tábor
  • Opadaná ruža
  • Deň rodiny
  • Deň prijatia sviatosti birmovania
  • Detský letný tábor
  • Prvé sväté prijímanie
  • Eucharistická adorácia
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11