Farská ekonomická rada

je pomocným a poradným orgánom farára alebo farského administrátora. Radí a pomáha mu v správe majetkov a v ekonomických záležitostiach týkajúcich sa celej farnosti prostredníctvom svojich názorov, skúseností a odborných rád tak, aby majetok farnosti bol spravovaný šetrne, obozretne a spoľahlivo.

Členovia farskej ekonomickej rady:

  • Branislav Blaho
  • Ing. Peter Hrabovský
  • Bc. Tomáš Danihel
  • Ing. Vierka Martišková 
  • Ing. Luboš Nemček

 

NORMY FARSKEJ EKONOMICKEJ RADY

Preambula:
Kódex kánonického práva stanovuje, že každá farnosť má mať ekonomickú radu, ktorá sa okrem univerzálneho práva riadi normami vydanými diecéznym biskupom a v ktorej veriaci, vybratí podľa tých istých noriem, majú farárovi pomáhať v správe majetkov farnosti. (kán. 537).

Dôvod existencie

„Každá farnosť má mať ekonomickú radu, ktorá sa okrem univerzálneho práva riadi normami vydanými diecéznym biskupom a v ktorej veriaci vybratí podľa tých istých noriem, majú farárovi pomáhať“ v správe majetkov farnosti pri zachovaní predpisu kán. 532“, t. j. „Farár zastupuje farnosť vo všetkých právnych záležitostiach podľa normy práva; má dbať, aby sa farské majetky spravovali podľa normy kán. 1281 – 1288“.

Dňa 20.11.2014 vydalo BISKUPSTVO BANSKÁ BYSTRICA ŠTATÚT FARSKÝCH EKONOMICKÝCH RÁD V BANSKOBYSTRICKEJ DIECÉZE, ktorý nájdete TU (KLIKNI)