Ohlášky


Dňa 23.06.2023 si v našej farnosti vyslúžia manželstvo Veronika Szviteková, ktorá pochádza z farnosti Prievidza – Zapotôčky a Róbert Knap ktorý pochádza z farnosti Tisovec. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.