Pohreb

Pohreby alebo rozlúčky (v prípade kremácie) bývajú v pracovné dni poobede podľa času, ktorý si dohodnete v pohrebníctve na cintoríne.

Potom treba prísť a ohlásiť sa vo fare, kde sa dohodne ďalší postup. Pokiaľ to okolnosti dovolia, môže byť aj sv. omša, a to polhodinu pred pohrebom v Mariánskom kostole (na cintoríne).

Pri nahlásení pohrebu je potrebné priniesť:

  • KÓPIU ÚMRTNÉHO LISTU z matriky
  • LIST O PREHLIADKE MŔTVEHO od lekára.

Kontakt na pohrebníctvo TEZAS:

  •       046/542 47 67;
  •       0903 246 981

Kontakt na pohrebníctvo STYX:

  •       0915 287 002
  •       0918 147 299

Kontakt na pohrebníctvo PARTE:

  •       0907 552 200
  •       046/542 48 21, Hviezdoslavova ulica 9 v Prievidzi (oproti farskému kostolu) a Sládkovičova ulica 210/50 (dom Služieb) v Bojniciach