Kategória: Miništranti

Liturgické predmety

Liturgické predmety a priestor: Kríž Je posvätné znamenie v kresťanskej symbolike. Uctieva sa ako znamenie...

Liturgické úkony

 Liturgické úkony: Pokľaknutie Je to vzdanie úcty Pánovi. Keď prichádzame do kostola, pokľaknutím pozdravíme Pána...

Bohoslužobné predmety

Bohoslužobné predmety:     Kalich Je zhotovený z ušľachtilých materiálov, najčastejšie je pozlátený. Kalichová paténa Prikrýva...

Miništranti

  Čo vlastne znamená miništrovať? Slovo miništrovať pochádza z latinského slova ministrare a znamená slúžiť,...