FARSKÉ OZNAMY NA STIAHNUTIE

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. TERÉZIE Z LISIEUX

J. Fándlyho 1823/4, 971 06 Prievidza – Zapotôčky

046 / 543 04 77, www.zapotocky.sk; e-mail: fara@zapotocky.sk

Deň

Čas

*

Úmysel sv. omše

Liturgia a iné

Pondelok

01.05.

17.30

*

+ Helena Čechmánková (1. výročie)

Sv. Jozefa, robotníka

+ loretánske  litánie

Utorok

02.05.

07.00

*

+ Miroslav

Sv. Atanáza, biskupa a učiteľa Cirkvi

+ loretánske  litánie

17.30

*

ZaBP pre Filipka

Streda

03.05.

17.30

*

ZaBP a dar viery

Sv. Filipa a Jakuba, apoštolov

 + loretánske  litánie

Štvrtok

04.05.

10.30

*

Sv. omša v penzióne na ul. Okáľa

Sv. Floriána, mučeníka

+ adorácia s vašimi prosbami

+ loretánske  litánie

17.30

*

Za členov ružencového bratstva

Piatok

05.05.

07.00

*

ZaBP pre r. Jahodniarovú

O Najsv. Srdci Ježišovom

Prvý piatok

+ loretánske  litánie

17.30

*

+ Šimon a Anton

Sobota

06.05.

08.00

*

+ starí rodičia

O Nepoškvrnenom Srdci Panny Márie

+ loretánske  litánie

17.30

*

+ Ján Čekovský a rodičia

Vigília

Nedeľa

 07.05.

08.00

*

Za zomr. a živých z r. Klimantovej a Blahovej

PIATA VEĽKONOČNÁ NEDEĽA

10.00

Za veriacich farnosti     * príhovor pre deti

14.30 pobožnosť

+ stret. miništrantov

18.35 modlitba vešpier

19.00

*

ZaBP, ochranu PM pre manžela, deti, vnúčatá

O upratovanie kostola prosíme ružu sv. Martin (č. 3). Do upratovania kostola sa v piatok môžu zapojiť aj ostatní.

Spovedanie k 1. piatku:  pred rannou sv. omšou od 6.30h., večer od 16.30h. Vo štvrtok v penziónoch a v piatok na sídlisku. Na prvý piatok bude od 16h. adorácia, počas ktorej budeme spovedať.

Máj je mariánsky mesiac, preto sa budeme od 1.5. po sv. omšiach, okrem nedeľných, modliť litánie loretánske.

Týždeň modlitieb za duchovné povolania vyvrcholí dnešnú nedeľu 30.4. zbierkou zbierku na podporu BB seminaristov študujúcich v NR. PBZ tým, ktorí môžu prispieť.

Vo štvrtok 4.5. prosím po večernej sv. omši o stretnutie členov FER – farskej ekonomickej rady.

Tí, ktorí majú záujem prijať sviatosť birmovania v roku 2024, nech sa nahlásia na FÚ do konca mája 2023. Prihlásiť sa môžu tí, ktorí tento rok končia základnú školu a samozrejme aj starší. Príprava začne už v júni.

Otázka na detskú sv. omšu: Nakresli Dobrého pastiera s jeho charakteristickými znakmi (Jn 10).

Aj túto nedeľu o 15h. bude opäť v pastoračnom centre eRko stretnutie detí (všetkých, ktoré prídu) s mladými.

Z krstov minulý týždeň obetovali 45€. PBZ  

V sobotu 6.5. o 10h. bude krst detí (5).