FARSKÉ OZNAMY NA STIAHNUTIE

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. TERÉZIE Z LISIEUX

J. Fándlyho 1823/4, 971 06 Prievidza – Zapotôčky

046 / 543 04 77, www.zapotocky.sk; e-mail: fara@zapotocky.sk

Deň

Čas

*

Úmysel sv. omše

Liturgia a iné

Pondelok

 15.01.

17.30

*

+ Vojtech Rigo (1. výročie)

Féria

Utorok

16.01.

07.00

66

 Z r. Beňuškovej a Jantoškovej

Féria

17.30

63

ZaBP pre Jozefa a Petra (40r.)

Streda

17.01.

17.30

68

+ manžel, rodičia a starí rodičia, Lýdia

Sv. Antona, opáta

+ litánie k Louisovi a Zélii

Štvrtok

18.01.

10.30

Sv. omša v penzióne na ul. Okáľa

Za jednotu kresťanov

+ adorácia s vašimi prosbami

17.30

+ rodičia Žiloví

Piatok

19.01.

07.00

67

ZaBP a dary DS pre Viliama, Petra a Dominika

Féria

17.30

*

+ rodičia Jozef a Mária, Eduard a Anna

Sobota

20.01.

08.00

65

ZaBP pre rodinu

Prebl. Panny Márie

17.30

*

+ Levoslav Bošjak

VIGÍLIA + ADORÁCIA

Nedeľa

 21.01.

08.00

*

Poďakovanie za 70r. života Veroniky

TRETIA NEDEĽA v cezročnom období

 

NEDEĽA BOŽIEHO SLOVA

10.00

Za veriacich farnosti   * s príhovorom pre deti

18.35 modlitba vešpier

19.00

*

Za uzdravenie syna Michala

 

O upratovanie kostola prosíme ružu sv. Dominik (č. 5). Do upratovania sa v piatok večer môžu zapojiť aj ostatní. PBZ.

V pondelok 15.1. budeme po večernej sv. omši zapisovať úmysly sv. omší do konca mája 2024.

Vo štvrtok 18.1. po večernej sv. omši prosíme o stretnutie AKOLYTOV.

V sobotu 20.1. bude po večernej sv. omši moderovaná ADORÁCIA. Všetci ste srdečne pozvaní.

Od štvrtku 18.1. do 25.1. máme Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov. Pamätajme na tento úmysel v našich spoločných aj súkromných modlitbách.

Vstupenky na FARSKÝ PLES 2024 sú k dispozícii každú nedeľu, aj dnes, po dopoludňajších sv. omšiach. Ples môžete podporiť aj svojím príspevkom do tomboly.

Z pokladničky pri Betleheme sa vyzbieralo 566€. PBZ za vašu štedrosť.

V sobotu 20.1. bude o 10h. krst detí (3). Z krstu obetovali 160€, Bohuznámi obetovali 10€, 2×20€, 40€, 50€ a 100€. PBZ

Otázka na detskú sv. omšu:Nakresli stretnutie Pána Ježiša s Jánom Krstiteľom (Jn 1).

Aj túto nedeľu o 15h. bude opäť v pastoračnom centre eRko stretnutie detí (všetkých, ktoré prídu) s mladými.