FARSKÉ OZNAMY NA STIAHNUTIE

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. TERÉZIE Z LISIEUX

J. Fándlyho 1823/4, 971 06 Prievidza – Zapotôčky

046 / 543 04 77, www.zapotocky.sk; e-mail: fara@zapotocky.sk

Deň

Čas

*

Úmysel sv. omše

Liturgia a iné

Pondelok

 08.01.

17.30

55

+ Ľudovít a Alžbeta Marenčíkovci, Ján Kušniarik, Gustáv a Eleonóra Bencoví

Féria

Utorok

09.01.

07.00

56

ZaBP pre Jean – Piere Nikodem

Féria

17.30

59

+ Augustín, Anna a Hanka Masárovci

Streda

10.01.

17.30

62

+ rodičia Zelkoví

Féria

+ litánie k Louisovi a Zélii

Štvrtok

11.01.

07.00

57

+ rodičia a starí rodičia

Za prenasl. kresťanov

+ adorácia s vašimi prosbami

17.30

*

ZaBP a poďakovanie za 26r., 51r. a 70r.

Piatok

12.01.

07.00

61

+ Tibor

Féria

17.30

60

+ rodičia a brat Jozef

Sobota

13.01.

08.00

58

ZaBP pre r. Németovú, Sečiansku a Masárovú

Prebl. Panny Márie

17.30

64

Poďakovanie za dar dieťaťa

VIGÍLIA – mládežnícka

Nedeľa

 14.01.

08.00

*

+ Peter a Emil

DRUHÁ NEDEĽA v cezročnom období

10.00

Za veriacich farnosti   * s príhovorom pre deti

18.35 modlitba vešpier

19.00

*

+ Jozef a Viera Chovanovci a Ján

 

O upratovanie kostola prosíme ružu sv. Rita (č. 4). Do upratovania sa v piatok večer môžu zapojiť aj ostatní. PBZ.

V pondelok 8.1. bude o 15h. v pastoračnom centre stretnutie KRESŤANSKÝCH SENIOROV. Všetci seniori sú pozvaní.

Vo štvrtok 11.1. po večernej sv. omši prosíme o stretnutie LEKTOROV.

V sobotu 13.1. o 16.30 bude v past. centre stretnutie BIRMOVANCOV + sv. omša a katechéza v kostole. Účasť birmovancov je povinná.

V pondelok 15.1. (o týždeň) budeme po večernej sv. omši zapisovať úmysly sv. omší do konca mája 2024.

Vstupenky na FARSKÝ PLES 2024 sú k dispozícii každú nedeľu, aj dnes, po dopoludňajších sv. omšiach. Ples môžete podporiť aj svojím príspevkom do tomboly.

Z krstov obetovali 84€, z pohrebu 40€. PBZ

Otázka na detskú sv. omšu: : Nakresli holubicu, ktorá sa ako Duch Sv. vznášala pri krste Pána Ježiša (Mk 1).

Už túto nedeľu o 15h. bude opäť v pastoračnom centre eRko stretnutie detí (všetkých, ktoré prídu) s mladými.