FARSKÉ OZNAMY NA STIAHNUTIE

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. TERÉZIE Z LISIEUX

J. Fándlyho 1823/4, 971 06 Prievidza – Zapotôčky

046 / 543 04 77, www.zapotocky.sk; e-mail: fara@zapotocky.sk

Deň

Čas

*

Úmysel sv. omše

Liturgia a iné

Pondelok

 22.01.

17.30

*

+ rodičia, starí rodičia z r. Šovčíkovej

Sv. Vincenta, diakona a mučeníka

Utorok

23.01.

07.00

*

+ Zlatica, Jozef, deti a súrodenci

Féria

17.30

*

+ Levoslav Bošjak

Streda

24.01.

17.30

*

ZBP a dar dieťaťa

Sv. Františka Saleského

+ litánie k Louisovi a Zélii

Štvrtok

25.01.

07.00

*

+ Ľubica (švagriná)

Obrátenie sv. Pavla, apoštola

+ adorácia s vašimi prosbami

17.30

*

+ Štefan a Margita

Piatok

26.01.

07.00

*

ZBP pri operácii manžela a za uzdravenie

Sv. Timoteja a Títa, biskupov

17.30

*

ZBP pri operácii Patrika a za uzdravenie

Sobota

27.01.

08.00

*

ZaBP pre Irenku

Prebl. Panny Márie

17.30

*

ZaBP pre Lucku

VIGÍLIA

Nedeľa

 28.01.

08.00

*

Poďakovanie za 60r. života a ZBP

 ŠTVRTÁ NEDEĽA v cezročnom období

svetový deň malomocných

10.00

Za veriacich farnosti   * s príhovorom pre deti

18.35 modlitba vešpier

19.00

*

+ Anton Valo

 

O upratovanie kostola prosíme ružu sv. Jozef (č. 1). Do upratovania sa v piatok večer môžu zapojiť aj ostatní. PBZ.

V pondelok 22.1. bude o 15h. v pastoračnom centre stretnutie kresťanských seniorov. Všetci seniori sú pozvaní.

V sobotu 27.1. bude o 16h. v pastoračnom centre stretnutie birmovancov + sv. omša. Účasť birmovancov je povinná.

V sobotu 27.1. bude o 10h. krst detí (2). Z krstu obetovali 160€, Z pohrebu obetovali 52€. Bohuznáma obetovala 200€. PBZ

Otázka na detskú sv. omšu: Nakresli ako Ježiš povolával svojich učeníkov, keď chytali ryby. (Mk 1).

Aj túto nedeľu o 15h. bude opäť v pastoračnom centre eRko stretnutie detí (všetkých, ktoré prídu) s mladými.

Chceme Vám dať do pozornosti koncert Miriam Kaiser & Trio, ktorý sa uskutoční 25. 1. o 18h. v Regionálnom kultúrnom centre v PD. Súčasťou sú poetické a duchovne ladené texty. Predaj lístkov v Regionálnom kult. centre Prievidza. Bližšie info na plagáte.