FARSKÉ OZNAMY NA STIAHNUTIE

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. TERÉZIE Z LISIEUX

J. Fándlyho 1823/4, 971 06 Prievidza – Zapotôčky

046 / 543 04 77, www.zapotocky.sk; e-mail: fara@zapotocky.sk

Deň

Čas

*

Úmysel sv. omše

Liturgia a iné

Pondelok

 29.01.

17.30

*

ZaBP pre r. Kačincovú

Féria

Utorok

30.01.

07.00

3

+ rodičia Vajsoví a brat

Féria

17.30

*

Za uzdr. Eleny, Jany, Jána, Filipa, Diany a ZBP

Streda

31.01.

17.30

*

+ Alojz Horvát

Za členov ružencového bratstva

Sv. Jána Bosca, kňaza

+ litánie k Louisovi a Zélii

Štvrtok

01.02.

10.30

Sv. omša v penzióne na ul. Okáľa

Za povolania

+ adorácia s vašimi prosbami

17.30

*

+ Ján a Júlia Komárekovci, r. Kikušová

Piatok

02.02.

07.00

*

Za uzdravenie Kristínky

OBETOVANIE PÁNA

Sviatok

Prvý piatok

17.30

*

ZaBP pre manželov, synov, vnúčatá, rodičov a svokrovcov pri 30. výročí narodenia

Sobota

03.02.

08.00

*

ZaBP pre manžela

Sv. Blažeja, biskupa

17.30

*

+ manžel a rodičia (20. výročie)

VIGÍLIA

Nedeľa

04.02.

08.00

*

+ Ladislav a rodičia Michal a Mária

PIATA NEDEĽA v cezročnom období

10.00

Za veriacich farnosti   * s príhovorom pre deti

14.30 pobožnosť

+ stret. miništrantov

18.35 modlitba vešpier

19.00

*

+ Jozef a Božena Súderovci

 

O upratovanie kostola prosíme ružu sv. Terézia (č. 2). Do upratovania sa v piatok večer môžu zapojiť aj ostatní. PBZ.

Spovedanie k 1. piatku:  pred rannou sv. omšou od 6.30h., večer od 16.30h. Vo štvrtok budeme spovedať v penziónoch a v piatok po sídlisku. Na prvý piatok bude od 16h. adorácia, počas ktorej budeme spovedať.

Vo štvrtok 1.2. prosím po večernej sv. omši o stretnutie členov FER.

V piatok 2.2. na Obetovanie Pána, si prosím na sv. omše, prineste aj sviece. Tieto Vám požehnáme ako tzv. hromničné a počas úvodného vstupu ich držte v rukách zapálené.

V sobotu 3.2. vám pri rannej sv. omši udelíme Svätoblažejské požehnanie, ako prosbu o ochranu pred chorobami hrdla.

Opäť máme možnosť podporiť činnosť Pastoračného centra sv. Terézie z Lisieux 2 % z dane. Ďakujeme Vám za Vašu podporu. Potrebné tlačiva sú na stolíku pri bočnom východe, na našej farskej stránke, alebo aj na www.rozhodni.sk

Z krstov minulý týždeň obetovali 155€. PBZ

Otázka na detskú sv. omšu: V piatok sme mali sviatok Obetovania Pána. Nakresli ako rodičia priniesli malého Ježiša do chrámu.

Aj túto nedeľu o 15h. bude opäť v pastoračnom centre eRko stretnutie detí (všetkých, ktoré prídu) s mladými.