FARSKÉ OZNAMY NA STIAHNUTIE

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. TERÉZIE Z LISIEUX

J. Fándlyho 1823/4, 971 06 Prievidza – Zapotôčky

046 / 543 04 77, www.zapotocky.sk; e-mail: fara@zapotocky.sk

Deň

Čas

*

Úmysel sv. omše

Liturgia a iné

Pondelok

05.02.

17.30

*

+ Peter Linhart a rodičia

Sv. Agáty, panny a mučenice

Utorok

06.02.

07.00

*

+ starí rodičia Jozef a Pavlína

Sv. Pavla Mikiho a spoločníkov, mučeníkov

17.30

*

ZBP v chorobe

Streda

07.02.

17.30

*

+ Michal Mašlanka

Féria

+ litánie k Louisovi a Zélii

Štvrtok

08.02.

07.00

4

+ rodičia a súrodenci r. Pšenákovej

Za povolania

+ adorácia s vašimi prosbami

17.30

*

+ Ondrej a Štefánia, bratia a Eva

Piatok

09.02.

07.00

5

+ starí rodičia Mesíkovci a Fekiačovci

Féria

17.30

*

+ Angela Ragulíková

Sobota

10.02.

08.00

6

+ Ján a rodičia Králikovci

Sv. Školastiky, panny

17.30

*

+ Štefan Ragulík a Milan Kuzma

VIGÍLIA

Nedeľa

11.02.

08.00

*

ZBP pre Moniku

ŠIESTA NEDEĽA v cezročnom období

Svetový deň chorých

10.00

Za veriacich farnosti   * s príhovorom pre deti

18.35 modlitba vešpier

19.00

*

Poďak. za 35r. manž. Jozefa a Kataríny a ZBP

 

O upratovanie kostola prosíme ružu sv. Martin (č. 3). Do upratovania sa v piatok večer môžu zapojiť aj ostatní. PBZ.

Budúcu nedeľu 11.2. o 14.30h. pozývame všetky deti do Pastoračného centra na KARNEVAL DETÍ. Pre deti budú pripravené rôzne hry, súťaže a súťaž o najkrajšiu masku. Vstupné – koláčik, či iná maškrta. Prosíme deti, ale aj rodičov, aby si vzali prezuvky.

Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pri organizácii PLESU FARNOSTI a tiež všetkým, ktorí prispeli darom do tomboly.

V pondelok 5.2. bude o 15h. stretnutie kresťanských seniorov. Všetci seniori sú pozvaní.

Vo štvrtok 8.2. budú o 9.30h. u piaristov rekolekcie kňazov PD dekanátu . Ak máte záujem, môžete sa zúčastniť tejto sv. omše.

Vo štvrtok 8.2. prosím po večernej sv. omši o stretnutie LEKTOROV.

V sobotu 10.2. bude o 16.30h. stretnutie birmovancov v pastoračnom centre + sv. omša + katechéza. Účasť je povinná.

Sviatosť birmovania bude pre celú Prievidzu u nás v kostole sv. Terézie 16.6.2024 o 10.30h. Birmovať príde náš diecézny biskup.

V sobotu 10.2. budú v kostole sv. Bartolomeja v meste vysluhovať pri sv. omši sviatosť pomazania chorých.

Opäť máme možnosť podporiť činnosť Pastoračného centra sv. Terézie z Lisieux 2 % z dane. Ďakujeme Vám za Vašu podporu. Potrebné tlačiva sú na stolíku pri bočnom východe, na našej farskej stránke, alebo aj na www.rozhodni.sk

Otázka na detskú sv. omšu: Nakresli ako Ježiš uzdravoval chorých alebo vyháňal zlých duchov. (Mk 1).

Aj túto nedeľu o 15h. bude opäť v pastoračnom centre eRko stretnutie detí (všetkých, ktoré prídu) s mladými.

Piaristická spojená škola organizuje DOD, ktorý bude 15.2. pre ZŠ, MŠ, SOŠ a gymnázium. Bližšie informácie nájdete na výveske.

Katolícke gymnázium v B. Bystrici pozýva piatakov a deviatakov základných škôl zapojiť sa do projektu s názvom „Staň sa gymnazistom na jeden deň!“ Záujemcovia o štúdium na tomto cirkevnom gymnáziu si v termíne od 5. – 16. februára 2024 môžu vybrať jeden vyučovací deň, v ktorom by sa reálne zúčastnili celého vyučovania a tak sa lepšie rozhodli pre výber školy. Svoj záujem (deň a triedu) treba telefonicky vopred nahlásiť na sekretariáte školy. Ďalšie informácie sú na webovej stránke školy a na výveske.

V sobotu 10.2. bude o 10h. krst detí (1). Z krstov minulý týždeň obetovali 160€, Bohuznáma obetovala 10€., z pohrebu 36€. PBZ