FARSKÉ OZNAMY NA STIAHNUTIE

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. TERÉZIE Z LISIEUX

J. Fándlyho 1823/4, 971 06 Prievidza – Zapotôčky

046 / 543 04 77, www.zapotocky.sk; e-mail: fara@zapotocky.sk

Deň

Čas

*

Úmysel sv. omše

Liturgia a iné

Pondelok

27.11.

17.30

*

+ manžel, rodičia a starí rodičia

Féria

Utorok

28.11.

07.00

24

ZaBP pre Máriu, r. Bilčíkovú, Sitárovú a Ondreja

Féria

17.30

*

ZaBP a poďakovanie za 75r. života

Streda

29.11.

17.30

25

ZaBP pre r. Farkašovú

Féria

+ litánie k Louisovi a Zélii

Štvrtok

30.11.

10.30

Sv. omša v penzióne na ul. Okáľa

Sv. Ondreja, apoštola

+ adorácia s vašimi prosbami

17.30

*

Za členov ružencového bratstva

Piatok

01.12.

07.00

*

+ st. rodičia Havaldoví a Jančekoví, krstní rodičia

Najsvätejšie Srdce Ježišovo

Prvý piatok

DEŇ FARSKEJ ADORÁCIE OD 7.30H. DO 17.15H.

17.30

*

+ Helena Peterová a zomr. z rodiny

Sobota

02.12.

08.00

26

+ Anton Hvojník

Spomienka Preblahoslavenej Panny Márie

17.30

*

+ Július

Vigília

Nedeľa

 03.12.

08.00

*

ZaBP pre Patrika

PRVÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

+ POŽEHNANIE ADVENTNÝCH VENCOV

10.00

Za veriacich farnosti   * s príhovorom pre deti

14.30 pobožnosť

+ stret. miništrantov

18.35 modlitba vešpier

19.00

*

+ z r. Marošiovej a Barošovej

 

O upratovanie kostola prosíme ružu sv. Martin (č. 3). Do upratovania sa v piatok večer môžu zapojiť aj ostatní. PBZ.

V piatok 1.12. máme „Deň farskej adorácie“. Poklona Sviatosti Oltárnej bude od 7.30h.do 17.15h. Aby kostol nezostal prázdny, prosím, aby ste sa zapísali do „žltého“ zoznamu na stolíku pri bočnom vchode kostola.

Spovedanie k 1. piatku:  pred rannou sv. omšou od 6.30h., večer od 16.30h. Vo štvrtok dopoludnia v penziónoch a v piatok na sídlisku. Na prvý piatok bude celodenná adorácia. Spovedať budeme od 16.30h., ako v predošlé dni..

Minulú nedeľu 19.11. bola zbierka na podporu seminaristov tzv. zbierka na seminár 752,23€. PBZ tým, ktorí mohli prispieť.

Dnešnú nedeľu 26.11. máme po sv. omšiach zasvätenie Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Počas tejto modlitby zasvätenia, môžeme získať za obvyklých podmienok získať úplné odpustky (JKS 163).

Vo štvrtok 30.11. prosím po večernej sv. omši o stretnutie FER + tímu PLES 2024.

V piatok 1.12. po večernej sv. omši prosím o stretnutie členov Farskej pastoračnej rady (FPR).

Budúcu prvú adventnú nedeľu 3.12. vám požehnáme adventné vence, aby ste sa mohli pri nich doma modliť.

Budúcu nedeľu 3.12. bude ZBIERKA NA CHARITU, kt. môžeme podporiť charitatívne aktivity v diecéze. PBZ tým, ktorí môžu prispieť.

Naše KGŠM v Banskej Bystrici srdečne pozýva všetkých rodičov a žiakov piatych a deviatych ročníkov ZŠ na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v utorok 28. novembra 2023 od 8.00 do 12.30 hod. Plagáty sú na výveskách.

Otázka na detskú sv. omšu: Nakresli ako si predstavuješ Ježiša ako Kráľa a komu kraľuje.

Aj túto nedeľu o 15h. bude opäť v pastoračnom centre eRko stretnutie detí (všetkých, ktoré prídu) s mladými.

V sobotu 2.12. bude o 10h. krst detí (1). Farská ofera v stredu 15.11. bola 504€. Z koncertu Akordeoniky sa vyzbieralo 410€. PBZ.