FARSKÉ OZNAMY NA STIAHNUTIE

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. TERÉZIE Z LISIEUX

J. Fándlyho 1823/4, 971 06 Prievidza – Zapotôčky

046 / 543 04 77, www.zapotocky.sk; e-mail: fara@zapotocky.sk

Deň

Čas

*

Úmysel sv. omše

Liturgia a iné

Pondelok

04.12.

17.30

*

ZaBP pre r. Cagáňovú, Liptákovú, Matejovičovú

Sv. Barbory, panny a mučenice

Utorok

05.12.

07.00

28

+ z r. Šuhajdovej a Ivan Kmeť

Ranná sv. omša rorátna*

17.30

27

+ rodičia, starí rodičia a z r. Milovej

Féria

Streda

06.12.

17.30

*

+ z r. Dubcovej

Sv. Mikuláša, biskupa

+ litánie k Louisovi a Zélii

Štvrtok

07.12.

07.00

7

+ Rudolf, Jozefína, Mária, Jozef a Albín

Sv. Amróza, biskupa

17.30

30

+ z r. Štefánikovej a Randusovej

Vigília

+ adorácia s vašimi prosbami

Piatok

08.12.

07.00

Za veriacich farnosti   

NEPOŠKVRNENÉ POČATIE PANNY MÁRIE

slávnosť

*cirkevne prikázaný sviatok

17.30

*

Za uzdravenie a obrátenie otca

19.00

*

+ Terézia

Sobota

09.12.

08.00

29

Za nemodliacich sa, za tých, kt. si siahajú na život

Ranná sv. omša rorátna*

17.30

*

+ Karol Erdöš (1. výročie)

Vigília – mládežnícka

Nedeľa

 10.12.

08.00

*

+ Anna a Karol

DRUHÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

10.00

Za veriacich farnosti   * s príhovorom pre deti

18.35 modlitba vešpier

19.00

31

+ z r. Davnerovej a Miškovičovej

 

O upratovanie kostola prosíme ružu sv. Rita (č. 4). Do upratovania sa v piatok večer môžu zapojiť aj ostatní. PBZ.

Niektoré ranné sv. omše v týždni, v advente do 16.12., budú RORÁTNE pri zhasnutom svetle a sviečkach. Ak si prinesiete sviečky, prosím upravte si ich tak, aby vám nekvapkali. Ďakujeme. *Formulár sv. omše bude o Panne Márii.

Dávame do pozornosti možnosť zapojiť sa do „adventnej zbierky pre chudobných“. Trvanlivé potraviny môžete doniesť do sakristie kostola pred ktoroukoľvek sv. omšou. PBZ

Dnešnú nedeľu 3.12. máme ZBIERKU NA CHARITU, kt. môžeme podporiť charitatívne aktivity v diecéze. PBZ tým, ktorí môžu prispieť.

V pondelok 4.12. bude o 14.30h. v pastoračnom centre stretnutie kresťanských seniorov. Všetci seniori sú pozvaní.

Vo štvrtok 07.12. prosíme po večernej sv. omši o stretnutie LEKTOROV.

Vo piatok 8.12. máme cirkevne prikázaný sviatok Nepoškvrneného počatia Preblahoslavenej Panny Márie.

V sobotu 9.12. bude o 16.30h. stretnutie birmovancov v PC. Po ňom bude sv. omša a katechéza v kostole. Stretnutie je povinné.

Opäť pripravujeme FARSKÝ PLES, ktorý bude v sobotu 27.1.2024 v priestoroch Kultúrneho centra – KaSS Bojnice. Vstupenky budú k dispozícii od nedele 17.12.2023 po dopoludňajších sv. omšiach. Vstupné bude 45€.

Otázka na detskú sv. omšu: Nakresli adventný veniec, alebo napíš čo znázorňuje.

Aj túto nedeľu o 15h. bude opäť v pastoračnom centre eRko stretnutie detí (všetkých, ktoré prídu) s mladými.

Z krstu minulý týždeň obetovali 80€. Bohuznáma obetovala 30€. PBZ