FARSKÉ OZNAMY NA STIAHNUTIE

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. TERÉZIE Z LISIEUX

J. Fándlyho 1823/4, 971 06 Prievidza – Zapotôčky

046 / 543 04 77, www.zapotocky.sk; e-mail: fara@zapotocky.sk

Deň

Čas

*

Úmysel sv. omše

Liturgia a iné

Pondelok

21.08.

17.30

*

+ Jozef Kotlař (1. výročie)

Sv. Pia X., pápeža

Utorok

22.08.

17.30

*

+ z rodiny, Valentín a Valéria Juríkovci

Preblahoslavenej Panny Márie Kráľovnej

Streda

23.08.

17.30

*

+ Justín a Antónia

Féria

+ litánie k Louisovi a Zélii

Štvrtok

24.08.

17.30

*

ZBP pre deti a vnúčatá

Sv. Bartolomeja, apoštola

Sviatok

+ adorácia s vašimi prosbami

Piatok

25.08.

17.30

*

+ rodičov a súrodencov

Sv. Jána Kalazánskeho, kňaza

Sobota

26.08.

15.00

Modlitbové stretnutie ZZMPM

Vigília

17.30

*

+ Jozef, Zlatica, deti a súrodenci

Nedeľa

 27.08.

08.00

*

ZBP pre rodinu Antalíkovú

DVADSIATA PRVÁ nedeľa

v cezročnom období

10.00

Za veriacich farnosti

19.00

*

+ Otto Halmo a syn Oto

 

O upratovanie kostola prosíme ružu sv. Rita (č. 4). Do upratovania sa v piatok večer môžu zapojiť aj ostatní. PBZ.

V sobotu 26.8. od 15h. bude v našom kostole modlitbové stretnutie Združenia zázračnej medaily Panny Márie. Program stretnutia nájdete na výveskách. Všetci ste na toto stretnutie pozvaní.

Z krstu minulý týždeň obetovali 24€, z pohrebu 22€. PBZ