Farské oznamy / 28.08.2023 – 03.09.2023

FARSKÉ OZNAMY NA STIAHNUTIE

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. TERÉZIE Z LISIEUX

J. Fándlyho 1823/4, 971 06 Prievidza – Zapotôčky

046 / 543 04 77, www.zapotocky.sk; e-mail: fara@zapotocky.sk

Deň

Čas

*

Úmysel sv. omše

Liturgia a iné

Pondelok

28.08.

17.30

*

ZaBP a poďak. za 24r., 28r. a 48r. života

Sv. Augustína, biskupa

Utorok

29.08.

07.00

*

+ rodičia Bezákovci, Bujnoví a Viktor

Mučenícka smrť sv. Jána Krstiteľa

17.30

*

+ rodičia, deti a príbuzní z rodiny a starí rodičia

Streda

30.08.

17.30

*

ZaBP pre svokru Ruženu a + z r. Strmeňovej

Féria

+ litánie k Louisovi a Zélii

Štvrtok

31.08.

10.30

Sv. omša v penzióne na ul. Okáľa

Za povolania

+ adorácia s vašimi prosbami

17.30

*

Za členov ružencového bratstva

Piatok

01.09.

07.00

1

+ Beňadik

O Najsv. Srdci Ježišovom

Prvý piatok

17.30

*

+ Július a Štefánia

Sobota

02.09.

08.00

*

ZaBP a dary Ducha Sv. pre deti

Spomienka Panny Márie

15.30

Sobáš Andrey Čiscoňovej a Lukáša Matiaška

Sobášna sv. omša

17.30

*

+ z r. Bakytovej

Vigília

Nedeľa

 03.09.

08.00

*

ZaBP pre manžela

DVADSIATA DRUHÁ nedeľa

v cezročnom období

* VENI SANCTE

10.00

Za veriacich farnosti + požehnanie šk. potrieb

14.30 pobožnosť

+ stret. miništrantov

18.35 modlitba vešpier

19.00

*

 Jarolím a Mária Vojtekovci

 

O upratovanie kostola prosíme ružu sv. Dominik (č.5). Do upratovania sa v piatok večer môžu zapojiť aj ostatní. PBZ.

Spovedanie k 1. piatku:  pred rannou sv. omšou od 6.30h., večer od 16.30h. Vo štvrtok dopoludnia v penziónoch a v piatok na sídlisku. Na prvý piatok bude od 16h. adorácia, počas ktorej budeme spovedať.

Budúcu nedeľu 3.9. zaspievame na začiatku sv. omší „Veni sancte, ako prosbu o pomoc v novom šk. roku. Je to naša prosba a vzývanie k Duchu Sv., ktorý nech nás celý šk. rok sprevádza a posilňuje.

Začíname prípravu detí – tretiakov – na 1. sv. prijímanie. Táto bude prebiehať formou katechézy detí v škole a tiež v spolupráci s rodičmi prvoprijímajúcich detí. Rodičia sa budú od októbra stretávať v kostole 1x do mesiaca po detskej sv. omši. (spolu 7x). Rodičia, ktorí chcú svoje dieťa prihlásiť na túto prípravu, nech si v sakristii alebo na fare vyzdvihnú prihlášku. Odovzdať ju treba kňazovi na fare alebo v kostole do 30.9.

Detské sv. omše začnú budúcu nedeľu 3.9. o 10h. Na tejto sv. omši bude aj požehnanie školských potrieb. Tieto si môžete priniesť v školskej taške a položiť z vášho pohľadu napravo, ku krstiteľnici.

Od budúcej nedele 3.9. budú o 15h. bývať tradičné eRko stretnutia detí s mladými. Všetky deti sú pozvané.

Od 28.08.2023 až do odvolania z dôvodu rekonštrukčných prác bude charita zatvorená. Z uvedeného dôvodu bude do odvolania pozastavený aj príjem a výdaj šatstva. Z dôvodu už spomínanej rekonštrukcie, charita hľadá dobrovoľníkov (hlavne mužov) na pomocné práce, spojené s uvedenou rekonštrukciou. Záujemci sa môžu prihlásiť od 28.8.2023 každý deň do 08:00 hod u p. Vladimíra Pavloveho priamo pred budovou charity.

Od 1.10.2023 je voľná pracovná pozícia na zabezpečenie chodu šatníka, ktorá je vhodná hlavne pre dôchodkyne. V prípade Vášho záujmu, kontaktujte riaditeľa charity, p. Milana Petráša, mob.: 0905 951 854, mail.: charitapd@gmail.com.

Z krstu minulý týždeň obetovali 35€, zo sobáša 75€. PBZ