FARSKÉ OZNAMY NA STIAHNUTIE

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. TERÉZIE Z LISIEUX

J. Fándlyho 1823/4, 971 06 Prievidza – Zapotôčky

046 / 543 04 77, www.zapotocky.sk; e-mail: fara@zapotocky.sk

Deň

Čas

*

Úmysel sv. omše

Liturgia a iné

Pondelok

18.09.

17.30

*

+ Ivan (1. výročie)

Féria

Utorok

19.09.

07.00

*

Poďak. za 55r. manželstva, ZBP pre rodinu

Sv. Januára, biskupa a muč.

17.30

*

+ František, Kristína a Tomáš Lojek

Streda

20.09.

17.30

*

ZBP pre Jaroslava s rodinou

Sv. Ondreja a Pavla a spoločníkov, mučeníkov

+ litánie k Louisovi a Zélii

Štvrtok

21.09.

07.00

*

ZaBP pre Šimonka

Sviatok Sv. Matúša, apoštola a evanjelistu

+ adorácia s vašimi prosbami

17.30

*

ZBP pre Dominiku, Mareka a Klaudiu

Piatok

22.09.

07.00

*

Poďakovanie za 45r. a ZaBP pre Slávku

Féria

17.30

*

Za uzdravenie a BP pre rodinu

Sobota

23.09.

08.00

*

+ Milan Janči a Peter Linhart

Sv. Pia z Pietrelčiny, kňaza

17.30

*

ZaBP a dary DS pre deti, vnúčatá a manžela

Vigília

Nedeľa

 24.09.

08.00

*

Za živých a + z r. Klimantovej a Blahovej

DVADSIATA Piata nedeľa

v cezročnom období

—–

Výročie posviacky katedrálneho chrámu v BB

10.00

Za veriacich farnosti   * s príhovorom pre deti

18.35 modlitba vešpier

19.00

*

ZBP pre Helenu a deti

 

O upratovanie kostola prosíme ružu sv. Martin (č. 3). Do upratovania sa v piatok večer môžu zapojiť aj ostatní. PBZ.

V sobotu 23.9. o 16.30h. bude stretnutie birmovancov v pastoračnom centre. Pokračovať bude sv. omšou v kostole. Účasť je povinná.

Začíname prípravu detí – tretiakov – na 1. sv. prijímanie. Táto bude prebiehať formou katechézy detí v škole a tiež v spolupráci s rodičmi prvoprijímajúcich detí. Rodičia sa budú od októbra stretávať v kostole 1x do mesiaca po detskej sv. omši. (spolu 7x). Rodičia, ktorí chcú svoje dieťa prihlásiť na túto prípravu, nech si v sakristii alebo na fare vyzdvihnú prihlášku. Odovzdať ju treba kňazovi na fare alebo v kostole do 30.9.

Každoročná zbierka Boj proti hladu, ktorú minulú nedeľu robili rehoľné sestry – VINCENTSKÁ RODINA z Nitrianskeho Pravna, bola 1318,30€. PBZ za vašu štedrosť.

Otázka na detskú sv. omšu: Nájdi si na internete obrázok našej katedrály v B.Bystrici a skús ju nakresliť.

Dnešnú nedeľu o 15h. bude v pastoračnom centre eRko stretnutia detí (všetkých, ktoré prídu) s mladými.

V sobotu 23.9. bude o 10h. krst detí (1).