FARSKÉ OZNAMY NA STIAHNUTIE

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. TERÉZIE Z LISIEUX

J. Fándlyho 1823/4, 971 06 Prievidza – Zapotôčky

046 / 543 04 77, www.zapotocky.sk; e-mail: fara@zapotocky.sk

Deň

Čas

*

Úmysel sv. omše

Liturgia a iné

Pondelok

11.09.

17.30

*

+ Peter a Valéria

Féria

Utorok

12.09.

07.00

*

+ z r. Korbičkovej

Najsvätejšieho Mena

Panny Márie

17.30

*

+ Miroslav

Streda

13.09.

17.30

*

Poďakovanie za úspešné ukončenie školy

Sv. Jána Zlatoústeho

+ litánie k Louisovi a Zélii

Štvrtok

14.09.

07.00

ZABP pre pútnikov do Lisieux

POVÝŠENIE SV. KRÍŽA

+ adorácia s vašimi prosbami

10.30

Sv. omša v penzióne na ul. Okáľa

ZaBP pre matku a dcéru

17.30

*

Za uzdravenie manžela

Piatok

15.09.

08.00

*

ZaBP pre r. Pekárovú

SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, PATRÓNKY SLOVENSKA

10.00

*

ZaBP pre Filipka a Dianku

19.00

*

ZaBP pre Milana pri 65. výročí života

Sobota

16.09.

Ranná sv. omša nebude

17.30

*

+ Františka Priebojová (5. výročie)

Vigília

Nedeľa

 17.09.

08.00

*

Poďakovanie za 40r. manželstva

DVADSIATA ŠTVRTÁ

nedeľa v cezročnom období

10.00

Za veriacich farnosti   * s príhovorom pre deti

18.35 modlitba vešpier

19.00

*

+ Jozef a Antónia, ZaBP pre starú mamu

 

O upratovanie kostola prosíme ružu sv. Terézia (č. 2). Do upratovania sa v piatok večer môžu zapojiť aj ostatní. PBZ.

Dnešnú nedeľu 10.9. rehoľné sestry – VINCENTSKÁ RODINA z Nitrianskeho Pravna budú robiť každoročnú zbierku „Boj proti hladu“. Svoj dobrovoľný príspevok môžete odovzdať prostredníctvom týchto sestier alebo dobrovoľníkov, ktorí budú po sv. omši stáť pri východoch kostola s medovníkovými srdiečkami. Bližšie info aj na plagátoch. PBZ.

Vo štvrtok 14.9. bude po večernej sv. omši stretnutie LEKTOROV.

Začíname prípravu detí – tretiakov – na 1. sv. prijímanie. Táto bude prebiehať formou katechézy detí v škole a tiež v spolupráci s rodičmi prvoprijímajúcich detí. Rodičia sa budú od októbra stretávať v kostole 1x do mesiaca po detskej sv. omši. (spolu 7x). Rodičia, ktorí chcú svoje dieťa prihlásiť na túto prípravu, nech si v sakristii alebo na fare vyzdvihnú prihlášku. Odovzdať ju treba kňazovi na fare alebo v kostole do 30.9.

Chceme pozvať manželov na program AMORIS pre manželov, kt. bude v nedeľu 14.-15.10 v Prievidzi. Program je zameraný na posilnenie manželstva, lepšie pochopenie partnera a posilnenie vzájomnej dôvery. O deti sa počas programu postarajú animátori. Viac info nájdete na www.amoris.sk.

V Bojnickej nemocnici budú od nedele 17.9. znovu slávené sväté omše v nedele o 10h. Tieto bohoslužby v nemocničnej kaplnke Pátra Pia sú v prvom rade pre hospitalizovaných pacientov a ich príbuzných.

Na výveske nájdete info o púti k Povýšeniu Sv. Kríža v N. Pravne v nedeľu 17.9. o 10.30h.

Vzadu na stolíku nájdete bezplatný dvojmesačník Rádia Mária Slovensko.

Otázka na detskú sv. omšu: Opíš alebo nakresli ako vyzerá obraz SEDEMBOLESTNEJ PANNY MÁRIE, patrónky Slovenska, ktorej sviatok vo štvrtok 15.9. budeme sláviť.

Dnešnú nedeľu o 15h. bude v pastoračnom centre eRko stretnutia detí (všetkých, ktoré prídu) s mladými.

V nedeľu 16.9. bude o 11h. krst detí (1). Zo sobáša minulý týždeň obetovali 265€ + 100€ na kvety. PBZ