Čo obsahuje 1. ročník prípravy?

Jednoducho povedané kurz Objav Krista, v ktorom je niekoľko týždňov trvajúca evanjelizačná formácia. Kurz vytvára priateľský priestor, kam môžu ľudia prísť, aby si vypočuli dobrú zvesť a osobne sa stretli s Ježišom Kristom!

Ciele kurzu Objav Krista:

 • Pomôcť mladým ľuďom vytvoriť si alebo obnoviť osobný vzťah k Ježišovi Kristovi, precítiť lásku Otca a dostať silu Ducha Svätého, aby sme žili ako jeho deti a slúžili ako jeho učeníci v Katolíckej cirkvi.
 • Pomôcť mladým ľuďom nájsť v rámci farnosti, univerzity a pod. spoločenstvo ľudí a vytvoriť si k nim vzťahy nevyhnutné pre život v Kristovi.
 • Pomôcť mladým ľuďom s modlitbou a jej praktizovaním v osobnom živote a to tak,  aby im bolo príjemné modliť sa. Preto sa modlíme vo veľkej skupine pred prednáškou a neskôr aj v skupinkách.
 • Pomôcť mladým ľuďom pochopiť prostredníctvom prednášok  (prednášky sú ohlasovaním učenia o dobrej zvesti), čo Boh urobil v Ježišovi Kristovi a skrze Neho pochopiť zmysel človeka.
  1. Aký je zmysel života?
  2. Prečo je Ježiš dôležitý?
  3. Čo nám chce Ježiš povedať?
  4. Prečo potrebujem Spasiteľa?
  5. Prečo je pre nás dôležité zmŕtvychvstanie?
  6. Kto je Duch Svätý?
  7. Duch Svätý a Ty!
  8. Nový život v Duchu : Byť učeníkom v Katolíckej cirkvi
  9. Veriť a niekam patriť:  Prečo potrebujeme Cirkev?
  10. Modlitba a jej zmysel
  11. Svedomie
 • Pomôcť mladým ľuďom v skupinkách vytvoriť príjemné prostredie na otvorenú diskusiu o tom, čo sa dozvedeli na prednáške. Je nevyhnutné, aby mali pocit, že môžu slobodne povedať, čo si myslia a ako prežívajú to, čo počuli. V diskusii by nemalo dochádzať k ďalším prednáškam, ale mala by sa podnecovať komunikácia.
 • Pomôcť mladým ľuďom zažiť spoločenstvo prostredníctvom duchovnej obnovy, ktorá je dôležitou súčasťou a bez ktorej to nie je ono. Jej cieľom je „vytvoriť priestor“ v životoch ľudí, aby odpovedali na ohlasovanie evanjelia a obrátili sa na Pána Ježiša a požiadali Ho, aby bol stredobodom ich života, aby ich obnovil a pokrstil v Duchu Svätom. Tento deň sa zvyčajne realizuje cez víkend na inom mieste ako stretnutia. Dáva možnosť rozjímať, vypočuť si prednášky, prijať sviatosť zmierenia, stráviť voľný čas na zblíženie sa s Pánom i ostatnými mladými, zažiť zábavu a službu modlitby, v ktorej majú účastníci možnosť odovzdať sa Ježišovi ako Pánovi.