FARSKÉ OZNAMY NA STIAHNUTIE

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. TERÉZIE Z LISIEUX

J. Fándlyho 1823/4, 971 06 Prievidza – Zapotôčky

046 / 543 04 77, www.zapotocky.sk; e-mail: fara@zapotocky.sk

Deň

Čas

*

Úmysel sv. omše

Liturgia a iné

Pondelok

 01.01.

08.00

*

ZaBP pre Anette

Slávnosť

Panny Márie Bohorodičky

cirkevne prikázaný sviatok

10.00

Za veriacich farnosti   

19.00

48

+ z r. Švarcovej a Hurtíkovej

Utorok

02.01.

07.00

46

+ p. Krafčíková

Sv. Bazila Veľkého a Gregora Naziánskeho

17.30

49

+ z r. Šimočkovej, Peťkovej, Berešovej

Streda

03.01.

17.30

47

+ rodičia a starí rodičia,

+ z r. Tulíkovej, Erdošovej, Rybárovej

Najsv. Mena Ježiš

+ litánie k Louisovi a Zélii

Štvrtok

04.01.

10.30

Sv. omša v penzióne na ul. Okáľa

Féria

+ adorácia s vašimi prosbami

17.30

*

Za členov ružencového bratstva

Piatok

05.01.

07.00

50

+ rodičia a syn Jozef

Najsv. Srdce Ježišovo

Prvý piatok

17.30

51

Poďakovanie za 40r. života

Vigília

Sobota

06.01.

08.00

52

+ Ján Michal s rodinou, z r. Beňadikovej a Hromadovej

ZJAVENIE PÁNA

Slávnosť

POŽEHNANIE

TROJKRÁĽOVEJ VODY

cirkevne prikázaný sviatok

10.00

Za veriacich farnosti   

19.00

53

+ František Čizmadia, otec Jozef, strýko Jozef

Nedeľa

 07.01.

08.00

*

Poďak. a ZBP pre Petra (60r.) a Branislava (50r.)

NEDEĽA KRSTU PÁNA

KONĆÍ SA VIANOČNÉ OBDOBIE

10.00

Za veriacich farnosti   * s príhovorom pre deti

14.30 pobožnosť

 + stretnutie miništrantov

18.35 modlitba vešpier

19.00

54

+ Anka

 

O upratovanie kostola prosíme ružu sv. Martin (č. 3). Do upratovania sa v piatok večer môžu zapojiť aj ostatní. PBZ.

Dnešnú nedeľu pri sv. omši o 16h., na poďakovanie na konci roka, zaspievame po sv. prijímaní ako vďaku za celý rok, hymnus „Teba Bože chválime“. Na Nový Rok 1.1., v úvode sv. omší, budeme piesňou Príď Duchu Sv. tvorivý, vzývať Ducha Sv. o pomoc v roku 2024. Počas oboch dní, pri týchto spevoch, môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Spovedanie k 1. piatku:  30min. pred sv. omšou. Do penziónov pôjdeme vo štvrtok 4.1., chorých doma navštívime v piatok 5.1. Na prvý piatok bude od 16h. adorácia. Spovedať budeme od 16.30h.

Na sviatok Zjavenia Pána požehnáme trojkráľovú vodu, ktorou si môžete pokropiť svoje príbytky. Formulár požehnania príbytku nájdete na stolíku od 5.1. pri východe alebo na farskej webstránke: www.zapotocky.sk. Ak by niekto chcel požehnať svoj príbytok kňazom, môžete sa dohodnúť s ním osobne.

Vo štvrtok 4.1. po večernej sv. omši prosíme o stretnutie členov FER + tímu PLES 2024. Vstupenky na FARSKÝ PLES 2024 sú k dispozícii každú nedeľu, aj dnes, po dopoludňajších sv. omšiach. Ples môžete podporiť aj svojím príspevkom do tomboly.

Každoročná farská ofera na Narodenia Pána 25.12. bola 1.850€. PBZ tým, ktorí mohli prispieť. Bohuznámy obetoval 20€. PBZ

Koledu Dobrej noviny ste tento rok podporili sumou 1.000€ (koledníci navštívili 14 rodín) + 1000€ dal bohuznámy milodarca. PBZ všetkým, ktorí sa prihlásili na koledovanie DN a tiež koledníkom, ktorí sa podujali aj tento rok na túto Bohumilú akciu. Aktuálne Dobrá novina podporuje projekty v KeniUgandeEtiópiiJužnom Sudáne a Tanzánii. Ďakujeme aj darcom, ktorí počas jasličkového programu podporili kampaň PMD – Darček naviac pre deti v Afrike. Vyzbieralo sa 160€. PBZ 

Otázka na detskú sv. omšu: Nakresli mudrcov z východu, ktorí sa prišli pokloniť malému dieťaťu Ježišovi v jasliach.

eRko stretnutie detí túto nedeľu nebude. V sobotu 6.1 o 16h bude v piaristickom kostole Vianočný koncert. Viac info na plagáte.