FARSKÉ OZNAMY NA STIAHNUTIE

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. TERÉZIE Z LISIEUX

J. Fándlyho 1823/4, 971 06 Prievidza – Zapotôčky

046 / 543 04 77, www.zapotocky.sk; e-mail: fara@zapotocky.sk

Deň

Čas

*

Úmysel sv. omše

Liturgia a iné

Pondelok

29.05.

17.30

*

ZaBP, ochranu Panny Márie pre deti, vnúčatá a manžela

Prebl. Panny Márie, Matky Cirkvi – Turíčny pondelok

+ loretánske  litánie

Utorok

30.05.

07.00

7

Poďak. za 40r. Veroniky, Mareka a ZBP rodinu

Féria

+ loretánske  litánie

17.30

*

+ Štefan a Anna, manžel Milan

Streda

31.05.

17.30

*

Poďak. za všetky milosti pre r. Kobelovú

Féria

 + loretánske  litánie

Štvrtok

01.06.

10.30

Sv. omša v penzióne na ul. Okáľa

Nášho Pána Ježiša Krista, Najvyš. a večného kňaza

+ adorácia s vašimi prosbami

+ modlitba za diecézu

17.30

*

Za členov ružencového bratstva

Piatok

02.06.

07.00

9

+ rodičov Krpelanových

O Najsv. Srdci Ježišovom

Prvý piatok

17.30

*

ZaBP pre Helenu, Pavla a Helenu

Sobota

03.06.

08.00

*

Za živ. a + z r. Vidovej, Králikovej, Čekovskej

Sv. Karola Lwangu a spol.

17.30

*

+ z r. Mokrej a Gréczyovej

Vigília

Nedeľa

 04.06.

08.00

*

ZaBP pre r. Antalíkovú

NEDEĽA NAJSV. TROJICE

10.00

Za veriacich farnosti     * príhovor pre deti

14.30 pobožnosť

+ stret. miništrantov

18.35 modlitba vešpier

19.00

*

+ Ján a Oliver

 

O upratovanie kostola prosíme ružu sv. Terézie (č. 2). Do upratovania sa v piatok môžu zapojiť aj ostatní. PBZ.

Spovedanie k 1. piatku:  pred rannou sv. omšou od 6.30h., večer od 16.30h. Vo štvrtok budeme spovedať v penziónoch a v piatok po sídlisku. Na prvý piatok bude od 16h. adorácia, počas ktorej budeme spovedať.

Zbierka na katolícke masmédiá minulú nedeľu bola 650,18€. PBZ tým, ktorí mohli prispieť.

Pozývame všetky deti vo veku od 6 do 13r. do letného pobytového tábora „Kde bolo, tam bolo“, ktorý sa bude konať od 13. do 18. 8. v Turistickej ubytovni – Hotel Divín. Príspevok na tábor je 125€. Prihlasovanie je mozné na stránke www.zapotocky.sk. Počet miest je limitovaný. Animátori sa na vás tešia.

Tábor pre mladých s názvom „Si online? Poď offline!“ od 13 rokov (a starších) sa uskutoční v obci Divín, v termíne od 18. do 22. 8. Príspevok na tábor je 70€, Prihlásiť sa je možné prostredníctvom online formulára na farskej webovej aj facebookovej stránke, rovnako cez QR kód na plagáte. 

Naša farnosť v spolupráci s farnosťou Prievidza-mesto pripravuje denný tábor pre deti od 6 do 13 rokov v termíne 17. – 21. 7. 2023. Bližšie info sú na prihláške. Prihlásiť sa môžete pomocou papierovej prihlášky alebo online formulára.

Tí, ktorí majú záujem prijať sviatosť birmovania v roku 2024, nech sa nahlásia na FÚ do konca mája 2023. Prihlásiť sa môžu tí, ktorí tento rok končia základnú školu a samozrejme aj starší. Príprava začne už v júni.

Otázka na detskú sv. omšu: V pondelok bude spomienka na Pannu Máriu, matku Cirkvi. Nakresli našu nebeskú matku.

Aj túto nedeľu o 15h. bude opäť v pastoračnom centre eRko stretnutie detí (všetkých, ktoré prídu) s mladými.

eRko bude na tému- MiniDigi a keďže sme obklopení rôznymi technológiami, eRko prišlo s nápadom zabaviť sa a naučiť sa o sebe navzájom nové a spoločne, ako jedna rodina, plniť rôzne výzvy bez moderných technológii. Všetko je už pre vás milé deti pripravené. Tešíme na vás.

Z krstov minulý týždeň obetovali 117€. PBZ