SPOVEDANIE V DEKANÁTE PRIEVIDZA K VEĽKEJ NOCI
FARSKÉ OZNAMY NA STIAHNUTIE

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. TERÉZIE Z LISIEUX

J. Fándlyho 1823/4,    971 06 Prievidza – Zapotôčky 

GENERÁLNE UPRATOVANIE KOSTOLA pred VEĽKOU NOCOU

01. 04. (sobota) o 8.30h.

Na nás záleží, ako sa dokážeme o náš kostol postarať. Ďakujeme.

Deň

Čas

*

Úmysel sv. omše

Liturgia a iné

Pondelok

27.03.

17.30

*

ZaBP pri operácii srdca a za ochr. Panny Márie

Féria

Utorok

28.03.

07.00

*

+ Jozef a Mária

Féria

17.30

*

+ Jozef a Anna

Streda

29.03.

17.30

*

+ Miroslav

Féria

+ litánie k Louisovi a Zélii

Štvrtok

30.03.

10.30

Sv. omša v penzióne na ul. Okáľa

Féria

 + adorácia s vašimi prosbami

+ modlitba za diecézu

17.30

*

Za uzdravenie Veroniky

Piatok

31.03.

07.00

*

+ Jozef a Helena, syn Juraj a z r. Mikulcovej

Féria

17.30

*

+ rodičia, starí rodičia a brat

Sobota

01.04.

08.00

*

ZaBP pre r. Šovčíkovú a Kováčikovú

Féria

17.30

*

+ Ján Kušniarik

VIGÍLIA

Nedeľa

 02.04.

08.00

*

ZaBP pre Júliu a Moniku s rodinami

PALMOVÁ – KVETNÁ NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

medzinárodný deň mládeže

PRINESTE SI PROSÍM BABURIATKA, RATOLESTI

10.00

Za veriacich farnosti     * príhovor pre deti

14.30 pobožnosť

 + stretnutie miništrantov

SV. SPOVEĎ 15.00 – 17.45  (prestávka 16.30 – 17.00)

18.35 modlitba vešpier

19.00

*

+ Jozef a Viera Černákovci (5. výročie)

 

O upratovanie kostola prosíme ružu sv. Martin (č. 3). Do tejto služby sa v piatok večer môžu zapojiť aj ostatní.

Chorých, kt. chcete vyspovedať k VN nám nahláste do stredy 29.3. Prídeme k nim vo ŠT 30.3., alebo v PIA 31.3. dopoludnia.

Dnešnú nedeľu 26.3. KBS vyhlásila zbierku na pomoc prenasledovaným kresťanom a utečencom. PBZ tým, kt. môžu prispieť.

V stredu 29.3. sa krížovú cestu bude modliť LEKTORI a v piatok 31.3. ZBOR NÁDEJ.

V sobotu 2.4., prosíme po rannej sv. omši o generálne upratovanie kostola. Prosíme, mužov aj ženy, mladých i všetkých, ktorí sa chcú podieľať na príprave kostola na Veľkú Noc, aby prišli. Ďakujeme. Na výveskách nájdete spovedanie pred Veľkonočnými sviatkami v dekanáte Prievidza a tiež spovedanie v kostole sv. Bartolomeja v meste v pondelok až stredu pred VN.

Budúcu nedeľu 2.4 bude spoločná sv. spoveď od 15h. do 17.45h. s prestávkou od 16.30h. do 17.00h. Sv. prijímanie budeme rozdávať od 15.30h. do 17.30h. každú 1/2 hodinu tým, ktorí v ten deň ešte neboli na sv. prijímaní.

Biskupstvo vyhlasuje na Kvetnú nedeľu 2.4. zbierku na podporu mládeže – aktivít mládeže v diecéze. PBZ tým, kt. môžu prispieť.

Sviatosť pomazania chorých počas sv. omše, budeme v našom kostole vysluhovať v pondelok 3.4. (t.j. o týždeň).

Tento rok naši animátori opäť organizujú letné tábory. Pobytový tábor bude v dvoch turnusoch v obci Divín. I. turnus pre deti od 6 do 13r. v čase 13.-18.8. a II. turnus pre mladých od 14r.+ v čase termíne 18.-22.8. Denný tábor sa bude konať od 24.-28.7.

Otázka na detskú sv. omšu: Nakresli ako Pán Ježiš vzkriesil Lazára a ako vychádza Lazár z hrobu von. (Jn 11)

Aj túto nedeľu o 15h. bude opäť v pastoračnom centre eRko stretnutie detí (všetkých, ktoré prídu) s mladými.

Z krstov minulý týždeň obetovali 41€. Bohuznámi obetovali 10€ a 50€.Z pohrebu obetovali 82€. PBZ.