FARSKÉ OZNAMY NA STIAHNUTIE

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. TERÉZIE Z LISIEUX

J. Fándlyho 1823/4, 971 06 Prievidza – Zapotôčky

046 / 543 04 77, www.zapotocky.sk; e-mail: fara@zapotocky.sk

Deň

Čas

*

Úmysel sv. omše

Liturgia a iné

Pondelok

22.05.

17.30

*

+ Ladislav a Cecília, zomr. z rodiny

Sv. Rity z Cascie

+ loretánske  litánie – novéna

Utorok

23.05.

07.00

5

+ Viliam, Anna, dcéra Janka

Féria

+ loretánske  litánie – novéna

17.30

*

ZaBP pre r. Farkašovú

Streda

24.05.

17.30

*

Poďak. za 90r. života Žofie, ZBP pre rodinu

Féria

 + loretánske  litánie – novéna

Štvrtok

25.05.

07.00

*

+ z r. Sokolovej, Královej, Janíkovej

Za povolania

+ adorácia s vašimi prosbami

+ loretánske  litánie – novéna

17.30

*

+ Ján

Piatok

26.05.

07.00

6

+ Jozef a Helena Krpalovci a rodičia

Sv. Filipa Neriho, kňaza

+ loretánske  litánie – novéna

17.30

*

+ Miroslav Hurtiš (10. výročie)

Sobota

27.05.

08.00

*

+ František Ragulík

Féria

+ loretánske  litánie – novéna

15.00

Sobáš Moniky Tulikovej a Martina Grabeca

Sobášna sv. omša

17.30

*

+ Dušan Gréczy (5. výročie)

Vigília DS + novéna

Nedeľa

 28.05.

08.00

*

ZBP pre r. Antalíkovú

ZOSLANIE DUCHA SVÄTÉHO

 

Končí sa Veľkonočné obdobie

10.00

Za veriacich farnosti     * príhovor pre deti

18.35 modlitba vešpier

19.00

*

+ rodičia, Štefan a Františka, manžel Milan

 

O upratovanie kostola prosíme ružu sv. Jozef (č. 1). Do upratovania sa v piatok môžu zapojiť aj ostatní. PBZ.

V pondelok 22.5. o 15h. bude v pastoračnom centre stretnutie kresťanských seniorov. Všetci seniori sú pozvaní.

Šaty prvoprijímajúcich detí bude zbierať p. katechétka v PO 22.5. od 15.30 -17.30 v past. centre (vchod medzi farou a kostolom).

Prvoprijímajúce deti pozývame v sobotu – 27.5. o 10.30 do pastoračného centra. V duchu hesla Pápežského misijného diela detí „Radosť rozdávaním rastie“ sa podelíme o radosť z 1. sv. prijímania, spoločne sa pomodlíme a zahráme. Tešíme sa na vás.

V sobotu 27.5. o 17.30h. Vás pozývame na slávnostnú vigíliu Zoslania Ducha Sv. Odznejú aj čítania v cudzích jazykoch.

V sobotu 27.5. od 9.30h. do 10.30h. bude v kostole sv. Bartolomeja v meste sv. spoveď birmovancov a ich príbuzných. Následne bude nácvik.  Po sv. spovedi dostanú birmovanci birm. lístok, na základe ktorého budú v nedeľu pobirmovaní.

V nedeľu 28.5. bude o 10.30h. v kostole sv. Bartolomeja v meste udeľovanie sviatosti birmovania, ktorú príde našim birmovancom a birmovancom z celej Prievidze vyslúžiť náš generálny vikár Mons. Branislav Koppal.

Dnešnú nedeľu 21.5. máme zbierku na katolícke masmédiá. PBZ tým, ktorí môžu prispieť.

Pozývame všetky deti vo veku od 6 do 13r. do letného pobytového tábora „Kde bolo, tam bolo“, ktorý sa bude konať od 13. do 18. 8. v Turistickej ubytovni – Hotel Divín. Príspevok na tábor je 125€. Prihlasovanie sa začína dnes v nedeľu na stránke www.zapotocky.sk. Počet miest je limitovaný. Animátori sa na vás tešia.

Naša farnosť v spolupráci s farnosťou Prievidza-mesto pripravuje denný tábor pre deti od 6 do 13 rokov v termíne 17. – 21. 7. 2023. Bližšie info sú na prihláške. Prihlásiť sa môžete pomocou papierovej prihlášky alebo online formulára. Tešíme sa na vás.

Tí, ktorí majú záujem prijať sviatosť birmovania v roku 2024, nech sa nahlásia na FÚ do konca mája 2023. Prihlásiť sa môžu tí, ktorí tento rok končia základnú školu a samozrejme aj starší. Príprava začne už v júni.

V sobotu 3. 6. vás farnosť PD – mesto pozýva na púť do najstaršieho pútnického miesta MARIANKA. Info na výveskách.

Otázka na detskú sv. omšu z minulého týždňa: Nakresli „domček“ s darmi Ducha Sv. (žrebovanie bude budúcu nedeľu).

Aj túto nedeľu o 15h. bude opäť v pastoračnom centre eRko stretnutie detí (všetkých, ktoré prídu) s mladými.

Z krstov minulý týždeň obetovali 117€. PBZ