FARSKÉ OZNAMY NA STIAHNUTIE

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. TERÉZIE Z LISIEUX

J. Fándlyho 1823/4, 971 06 Prievidza – Zapotôčky

046 / 543 04 77, www.zapotocky.sk; e-mail: fara@zapotocky.sk

Deň

Čas

*

Úmysel sv. omše

Liturgia a iné

Pondelok

19.02.

17.30

13

+ z r. Farkašovej, Račkovej a Kundrovej

Féria

Utorok

20.02.

07.00

*

+ rodičia Bobokovci a Pernišovci

Féria

17.30

*

Poďakovanie za 90r. života Emílie

Streda

21.02.

17.30

*

+ z r. Vrchovskej

Za odpustenie hriechov

Jarné kántrové dni (RM1453)

+ litánie k Louisovi a Zélii

Štvrtok

22.02.

07.00

*

+ z r. Pastierikovej a Urbanovej

Katedra Sv. Petra, apoštola

+ adorácia s vašimi prosbami

17.30

*

+ z r. Kristelovej a Mikulovej

Piatok

23.02.

07.00

*

+ manžel

Féria

17.30

*

+ manžel Miroslav (10. výročie)

Sobota

24.02.

08.00

*

+ manžel a ZBP pre deti a vnúčatá

Féria

17.30

*

Za milosť pokánia a pokoj v rodine

VIGÍLIA – mládežnícka

Nedeľa

25.02.

08.00

*

Poďakovanie za 18r. a BP pre Janku

DRUHÁ PÔSTNA NEDEĽA

10.00

Za veriacich farnosti   * s príhovorom pre deti

18.35 modlitba vešpier

19.00

*

+ syn Pavol, rodičia a starí rodičia

 

O upratovanie kostola prosíme ružu sv. Dominik (č. 5). Do upratovania sa v piatok večer môžu zapojiť aj ostatní. PBZ.

V pondelok 19.2. o 15h. bude v pastoračnom centre stretnutie kresťanských seniorov. Všetci seniori sú pozvaní.

Spoločenstvo Extrémnej Krížovej Cesty –  Vrícko, Vás pozýva 15.3. na možnosť prežitia krížovej cesty v celonočnej modlitbe, pri náročných podmienkach, kde účastníci rozjímajú pri 14tich zastaveniach.

Ďakujeme všetkým, ktorí minulý nedeľu pomohli pri realizácii KARNEVALU DETÍ, deťom za hojnú účasť a rodičom za koláčiky a iné maškrty.

Dnešnú nedeľu 18.2. (1. pôstnu) máme zvyčajnú jarnú zbierku na CHARITU. PBZ tým, ktorí môžu prispieť.

Počas pôstu máme možnosť zapojiť sa do „pôstnej zbierky pre núdznych“. Trvanlivé potraviny môžete priniesť do sakristie kostola. PBZ. Takisto sa môžeme zapojiť prostredníctvom PÔSTNEJ KRABIČKY (vzadu na stolíku) určenej na pomoc biednym v Rwande. Vzadu nájdete aj možnosť zapojiť sa do pomoci prostredníctvom Pápežskej nadácie – Pomoc trpiacej Cirkvi – ACN Slovensko.

Počas pôstu mávame pobožnosť krížovej cesty v stredu a v piatok o 16.45h +-5min. Počas modlitby krížovej cesty môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky. Ak sa nemôžete zúčastniť krížovej cesty, odpustky môžete získať, čítaním a rozjímaním o umučení a smrti nášho Pána Ježiša aspoň 15 minút.

V stredu 21.2. sa krížovú cestu budú modliť TEŠITEĽKY BSJ a v piatok 23.2. AKOLYTI.

Ten, kto sa v piatok v pôstnom čase, po sv. prijímaní, pred obrazom Ježiša Krista Ukrižovaného (pred krížom), pomodlí modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu (JKS str. 58), môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

V sobotu 24.2. o 16.30 bude v pastoračnom centre STRETNUTIE BIRMOVANCOV + sv. omša. Účasť birmovancov je povinná.

Opäť máme možnosť podporiť činnosť Pastoračného centra sv. Terézie z Lisieux 2 % z dane. Ďakujeme Vám za Vašu podporu. Potrebné tlačiva sú na stolíku pri bočnom východe, na našej farskej stránke, alebo aj na www.rozhodni.sk

Otázka na detskú sv. omšu: Nakresli Noema, ako zachraňuje rôzne druhy zvierat pred potopou. (Gn 9).

Deti, ktoré sa počas pôstu zapoja do pôstnych úloh, môžu na Veľkú noc získať krásneho plyšáka.

Aj túto nedeľu o 15h. bude opäť v pastoračnom centre eRko stretnutie detí (všetkých, ktoré prídu) s mladými.

Z krstu minulý týždeň obetovali 20€. PBZ.