FARSKÉ OZNAMY NA STIAHNUTIE

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. TERÉZIE Z LISIEUX

J. Fándlyho 1823/4,    971 06 Prievidza – Zapotôčky

Deň

Čas

*

Úmysel sv. omše

Liturgia a iné

Pondelok

13.03.

17.30

*

+ manžel a rodičia

Féria

Utorok

14.03.

07.00

*

+ Marcela Glesková

Féria

17.30

*

+ Žofia Peniaková

Streda

15.03.

17.30

*

+ manželia Martincoví a syn

Féria

+ litánie k Louisovi a Zélii

Štvrtok

16.03.

10.30

Sv. omša v penzióne na ul. Okáľa

Féria

 + adorácia s vašimi prosbami

+ modlitba za diecézu

17.30

*

ZaBP pre mamu

Piatok

17.03.

07.00

*

+ Vincent

Féria

17.30

*

Poďakovanie za 75r. Jozefa

Sobota

18.03.

08.00

*

ZaBP pre svokrovcov

Féria

17.30

*

+ Cyril Debrecký

VIGÍLIA

Nedeľa

 19.03.

08.00

*

Poďakovanie za 40r. Martina

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA

NEDEĽA LAETARE – RADOSTI

10.00

Za veriacich farnosti     * príhovor pre deti

 

18.35 modlitba vešpier

19.00

*

Poďakovanie za 90r. Justíny Jadroňovej

 

O upratovanie kostola prosíme ružu sv. Jozef (č. 1). Do tejto služby sa v piatok večer môžu zapojiť aj ostatní.

Dnešnú nedeľu 12.3. končí diecézny Rok sv. Františka Xaverského, ktorým sme si pripomenuli patróna našej BB diecézy. Litánie sa budeme modlievať na sviatok sv. Františka Xaverského, modlitbu za diecézu si ponecháme ako modlitbu počas štvrtkovej adorácie.

Počas pôstu máme možnosť zapojiť sa do „pôstnej zbierky pre núdznych“. PBZ

V stredu 15.3. sa krížovú cestu budú modliť SENIORI a v piatok 17.3. MINIŠTRANTI.

Vo štvrtok 16.3. bude po večernej sv. omši stretnutie AKOLYTOV.

V piatok 17.3. po večernej sv. omši prosím o stretnutie členov Farskej pastoračnej rady (FPR).

Vzadu nájdete bezplatný dvojmesačník katolíckeho modlitebného Rádia Mária Slovensko.

Otázka na detskú sv. omšu: Nakresli ako sa Pán Ježiš stretol so Samaritánkou pri studni. (Jn 4).

Aj túto nedeľu o 15h. bude opäť v pastoračnom centre eRko stretnutie detí (všetkých, ktoré prídu) s mladými.

Z krstu obetovali 37€. Bohuznámi obetovali 10€ a 20€. PBZ. V sobotu 18.3. bude krst detí (3).