20. výročie posviacky Kostola sv. Terézie z Lisieux – Zapotôčky