2% pre Pastoračné centrum sv. Terézie z Lisieux

Aj v tomto roku je možné darovať 2% z odvedenej dane fyzických aj právnických osôb pre naše PASTORAČNÉ CENTRUM SV. TERÉZIE Z LISIEUX. Z tohto príspevku podporujeme počas roka aktivity detí, mládeže ale aj dospelých, v našej farnosti. Ďakujeme Vám za Vašu podporu. Potrebné tlačivo nájdete v kostole (predvyplnené) alebo si ho môžete stiahnuť cez nasledovné odkazy:

1) Vyhlásenie o poukázani podielu zaplatenej dane z príjmov fyzickej osoby

Údaje potrebné k vyplneniu na darovanie 2%: IČO 37920481, Právna forma: Účel. zariadenie cirkvi, Názov: Účelové zariadenie cirkvi, Pastoračné centrum sv. Terézie z Lisieux, Sídlo: J. Fándlyho 4, 971 01 Prievidza