Ohlášky


Dňa 21.10.2023 si v našej farnosti vyslúžia manželstvo Nikola Ferenčíková, ktorá pochádza z farnosti Nitrianke Rudno a Július Urík ktorý pochádza z farnosti Prievidza – mesto. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.