Ohlášky


Dňa 29.04.2023 si v našej farnosti vyslúžia manželstvo Dominika Almáš, ktorá pochádza z farnosti Prievidza – Zapotôčky a Vladimír Bačik ktorý pochádza z farnosti Vranov nad Topľov. Ak by niekto vedel  o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

Dňa 27.05.2023 si v našej farnosti vyslúžia manželstvo Monika Tuliková, ktorá pochádza z farnosti Prievidza – mesto a Martin Grabec ktorý pochádza z farnosti Bátovce. Ak by niekto vedel  o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

Dňa 23.06.2023 si v našej farnosti vyslúžia manželstvo Veronika Szviteková, ktorá pochádza z farnosti Prievidza – Zapotôčky a Róbert Knap ktorý pochádza z farnosti Tisovec. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.