Naša farnosť v spolupráci s farnosťou Prievidza-mesto pripravuje denný tábor pre deti od 6 do 14 rokov v termíne 05. – 09. 08. 2024. Bližšie informácie nájdete na prihláške. Prihlásiť sa môžete pomocou papierovej prihlášky, ktorú nájdete pri bočnom východe z kostola alebo prostredníctvom online formulára na www.zapotocky.sk (Prihlasovanie už je spustené).

Online prihláška: FORMULÁR