Adresa:

Rímskokatolícka cirkev farnosť

Prievidza – Zapotôčky

Fándlyho 1823/4

971 01 Prievidza

Kde nás nájdete (mapa)

Tel: 046/ 543 04 77

IČO: 34058761

DIČ: 2021495795

Farár:

Mgr. Libor Straka

e-mail: fara@zapotocky.sk

Kaplán:

Mgr. Pavol Kordík

e-mail: kaplan@zapotocky.sk

Diakon:

(neobsadené)

email: diakon@zapotocky.sk

Bankové spojenie:

IBAN: SK69 1111 0000 0066 1632 9004

BBAN: 6616329004 /1111

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s., pobočka zahraničnej banky

 

Vybavovanie úradných záležitostí:

   
   

 

Pondelok Vyučovanie náboženskej výchovy v škole 14.00 – 16.00
Utorok Zvyčajne sa môžete ohlásiť po večernej sv. omši u kňaza
Streda
Štvrtok Rekolekcie
Piatok 9h. – 11h.; 1. piatok od 11h.  
   
   

 

Pondelok Vyučovanie náboženskej výchovy v škole 14.00 – 16.00
Utorok Zvyčajne sa môžete ohlásiť po večernej sv. omši u kňaza
Streda
Štvrtok Rekolekcie
Piatok 9h. – 11h.; 1. piatok od 11h.  

Podľa možnosti sa Vám budeme venovať aj mimo vyznačeného času.

Možnosť svätej spovede:

Od pondelka do soboty, polhodiny pred svätou omšou. V inom čase a v nedeľu spovedáme na požiadanie.

V prvopiatkovom týždni spovedáme od 16.30h., na prvý piatok od 16h.

 

 

Sväté omše:

v týždni v deň prikázaného sviatku
Pondelok

 

 

        17.30   ak tento sviatok pripadne na pracovný deň
07.00; 17.30; 19.00
Utorok

 

07.00 * alôebo 10.30 Penzión (každý druhý týždeň

        17.30  
Streda

 

 

        17.30

Litánie k sv. Louisovi a Zélii (rodičov sv. Terezky)

 

Štvrtok

 

07.00 *

 

        17.30 ADORÁCIA
Piatok

 

07.00 *

 

        17.30  
Sobota

 

08.00 *

 

        17.30  
Nedeľa

 

08.00

 

        10,00  19.00  

 * V čase letných prázdnin ranné sv. omše PONDELOK až SOBOTU nebývajú (sv. omše označené *)

 

Adorácie:

  • Štvrtok: na záver sv. omše.
  • Prvý piatok: od 16.00 – 17.15.
  • Tretia sobota v mesiaci: po skončení sv. omše adorácia (podľa oznamov)
  •  
  • Prvú nedeľu: o 14.30 + požehnanie devocionálií

Deň farskej adorácie:

  • 01. októbra
  • 01. decembra

Vešpery:

Každú nedeľu o 18.35h.

 

 

Ulice farnosti Prievidza – Zapotôčky:

 

Átriová P. Dobšinského R. Jašíka A. Mišuta M. Rázusa J. G. Tajovského Š. Závodníka
J. I. Bajzu M. Falešníka L. N. Jégého Nábrežná J. Roháča D. Tatarku – sad A. Žarnova
A. Bednára J. Fándlyho I. Krasku J. Okáľa L. Stančeka Tenisová  
J. Bendíka J. Francisciho Májová Olympionikov P. J. Šafárika L. N. Tolstého  
I. Bukovčana J. M. Hurbana J. Matušku Ľ. Ondrejova E. M. Šoltésovej F. Urbánka  
J. Červeňa J. Kollára T. Milkina J. Palárika V. Šuleka Za depom