FARSKÉ OZNAMY NA STIAHNUTIE

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. TERÉZIE Z LISIEUX

J. Fándlyho 1823/4, 971 06 Prievidza – Zapotôčky

046 / 543 04 77, www.zapotocky.sk; e-mail: fara@zapotocky.sk

Deň

Čas

*

Úmysel sv. omše

Liturgia a iné

Pondelok

18.12.

17.30

*

+ Milan Blaho

Féria

Utorok

19.12.

07.00

35

ZaBP a obrátenie syna Denisa a nevesty Nikoly

Féria

17.30

*

Za krstné a birmovné deti

Streda

20.12.

17.30

*

+ Anna, Štefan, Ján a Václav

Féria

+ litánie k Louisovi a Zélii

Štvrtok

21.12.

07.00

36

+ František, Emília a Emanuel

Féria

+ adorácia s vašimi prosbami

17.30

*

+ Ondrej Ragulík

Piatok

22.12.

07.00

37

+ Anička a Paulínka

Féria

17.30

*

+ z r. Sokolovej, Janíkovej a Královej

Sobota

23.12.

08.00

38

Poďakovanie a ZaBP pre r. Bohušovú

Féria

17.30

*

+ Jaroslav a Dušan Šiška

Vigília – adventná

Nedeľa

 24.12.

08.00

*

+ rodičia Jozef a Alžbeta

ŠTVRTÁ ADVENTNÁ NEDEĽA

10.00

Za veriacich farnosti   * s príhovorom pre deti

16.00

*

+ rodičia, Jozef a Regina Rusnákovci

NARODENIE PÁNA

SLÁVNOSŤ

Pondelok

 25.12.

24.00

*

ZaBP pre súrodencov

08.00

*

 + rodičia a Ľudmila

10.00

Za veriacich farnosti + program pri jasličkách

19.00

39

+ z r. Martinovej a Šuškovej

 

O upratovanie kostola prosíme ružu sv. Jozef (č. 1). Do upratovania sa v piatok večer môžu zapojiť aj ostatní. PBZ.

Včera, v sobotu, bolo generálne upratovanie kostola. Ďakujeme všetkým, ktorí pomohli pripraviť náš chrám na sviatky.

Dnešnú nedeľu 17.12. bude v kostoloch mesta Prievidza, teda aj v našom, sv. spoveď od 15h. do 17.45h. s prestávkou od 16.30h. do 17h. Sv. prijímanie budeme rozdávať od 15.30h. do 17.30h. každú 1/2h. tým, ktorí v tento deň ešte neboli na sv. prijímaní. V týždni 18.-22.12., budú kňazi spovedať vo farskom kostole v meste od 10h. do 17h.

V stredu 20.12., po večernej sv. omši cca o 18.30h., pozývame všetkých lektorov, akolytov, kostolníkov, organistov, FER, FPR a ostatných pozvaných, na spoločné predvianočné stretnutie v pastoračnom centre. Tešíme sa na Vás.

V sobotu 23.12. bude o 16.30h. stretnutie birmovancov v pastoračnom centre. Účasť birmovancov je povinná.

Na slávnosť Narodenia Pána 25.12 bude tradičná farská ofera. PBZ tým, ktorí môžu prispieť. Z pohrebu v týždni obetovali 50€. PBZ

V pondelok na Narodenie Pána 25.12, po sv. omši o 10h., vás všetkých pozývame vianočný program pri jasličkách.

Na Štedrý deň 24.12. od 13h. do 14h. budú skautky a skauti rozdávať Betlehemské svetlo aj na Zapotôčkoch pri Jednote, na Ulici Ľ. Ondrejova a po sv. omši o 16h. pri našom kostole sv. Terézie.

Pripravujeme FARSKÝ PLES, ktorý bude v sobotu 27.1.2024 v priestoroch Kultúrneho centra – KaSS Bojnice. Vstupenky sú k dispozícii od dnešnej nedele 17.12. po dopoludňajších sv. omšiach. Ples môžete podporiť aj svojím príspevkom do tomboly.

Aj tento sa rok naša farnosť zapojí do projektu Dobrá Novina. Deti, ktoré sa chcú zapojiť do koledovania, budú nacvičovať program v čase erko stretka o 15h. Koledníci budú chodiť do vašich príbytkov 26.-27.12. a zapísať sa budete môcť od dnešnej nedele 17.12. pri bočnom východe z kostola. Viac info o Dobrej novine nájdete na stránke www.dobranovina.sk

Otázka na detskú sv. omšu: Nakresli Jezuliatko v jasličkách v maštali, keď sa narodilo v Betleheme.