FARSKÉ OZNAMY NA STIAHNUTIE

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. TERÉZIE Z LISIEUX

J. Fándlyho 1823/4, 971 06 Prievidza – Zapotôčky

046 / 543 04 77, www.zapotocky.sk; e-mail: fara@zapotocky.sk

GENERÁLNE UPRATOVANIE KOSTOLA pred VIANOCAMI

16. 12. (sobota) o 8.30h.

Na nás záleží, ako sa dokážeme o náš kostol postarať. Ďakujeme.

 

Deň

Čas

*

Úmysel sv. omše

Liturgia a iné

Pondelok

11.12.

17.30

*

Poďakovanie za 75r. Anny Krištofovej

Féria

Utorok

12.12.

07.00

32

ZaBP pre r. Valdmanovú, Kmeťovú a Vorelovú

Ranná sv. omša rorátna*

17.30

*

+ Miroslav

Panny Márie Guadalupskej

Streda

13.12.

17.30

*

ZaBP pre r. Halaškovú, Kodajovú a Blahovú

Sv. Lucie, panny a muč.

+ litánie k Louisovi a Zélii

Štvrtok

14.12.

10.30

Sv. omša v penzióne na ul. Okáľa

Sv. Ján od Kríža, kňaz

+ adorácia s vašimi prosbami

17.30

*

+ Milan (5. výročie)

Piatok

15.12.

07.00

33

+ Ľuboš

Ranná sv. omša rorátna*

17.30

34

+ ZaBP pre Alenku a Janku s rodinami

Féria

Sobota

16.12.

08.00

*

+ František

Ranná sv. omša rorátna*

17.30

*

+ Blažena Tulíková

Vigília

Nedeľa

 17.12.

08.00

*

ZaBP pre Adelu

TRETIA ADVENTNÁ NEDEĽA – GAUDETE

10.00

Za veriacich farnosti   * s príhovorom pre deti

 Sv. spoveď 15.00 – 17.45

prestávka 16.30 – 17.00

18.35 Modlitba vešpier

19.00

*

+ z r. Lomnickej

 

O upratovanie kostola prosíme ružu sv. Dominik (č. 5). PBZ.

Niektoré ranné sv. omše v týždni, v advente do 16.12., budú RORÁTNE pri zhasnutom svetle a sviečkach. Ak si prinesiete sviečky, prosím upravte si ich tak, aby vám nekvapkali. Ďakujeme. *Formulár sv. omše bude o Panne Márii.

Dávame do pozornosti možnosť zapojiť sa do „adventnej zbierky pre chudobných“. Trvanlivé potraviny môžete doniesť do sakristie kostola pred ktoroukoľvek sv. omšou. PBZ

Prosíme, ak máte doma chorých, ktorých by ste chceli vyspovedať pred Vianocami, nahláste nám ich do 17.12. Vyspovedať ich prídeme v týždni od 18. do 22.12. podľa dohody.

Budúcu nedeľu 17.12. bude v kostoloch mesta Prievidza, teda aj v našom, sv. spoveď od 15h. do 17.45h. s prestávkou od 16.30h. do 17h. Sv. prijímanie budeme rozdávať od 15.30h. do 17.30h. každú 1/2h. tým, ktorí v tento deň ešte neboli na sv. prijímaní. V týždni 18.-22.12., budú kňazi spovedať vo farskom kostole v meste od 10h. do 17h.

ZBIERKA NA CHARITU, kt. sme mohli podporiť charitatívne aktivity v diecéze bola 720,50€. PBZ tým, ktorí mohli prispieť.

Detský misijný klub ďakuje dobrodincom, ktorí sa zapojili do Sladkej pomoci pre deti v chudobných krajinách. Vyzbieralo sa 274,70€. 

Opäť pripravujeme FARSKÝ PLES, ktorý bude v sobotu 27.1.2024 v priestoroch Kultúrneho centra – KaSS Bojnice. Vstupenky budú k dispozícii od nedele 17.12.2023 po dopoludňajších sv. omšiach. Vstupné bude 45€.

Aj tento sa rok naša farnosť zapojí do projektu Dobrá Novina. Deti, ktoré sa chcú zapojiť do koledovania, budú nacvičovať program od tejto nedele 10.12. v čase erko stretka o 15h. Koledníci budú chodiť do vašich príbytkov 26.-27.12. a zapísať sa budete môcť od budúcej nedele 17.12. pri bočnom východe z kostola. Viac info o Dobrej novine nájdete na stránke www.dobranovina.sk

Otázka na detskú sv. omšu: Nakresli sv. Jána Krstiteľa ako ohlasoval príchod Ježiša Krista na púšti (Mk 1).

V nedeľu 17.12. bude o 11h. krst detí (1). Z krstu minulý týždeň obetovali 53€. Bohuznámy obetoval 100€. PBZ