FARSKÉ OZNAMY NA STIAHNUTIE

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. TERÉZIE Z LISIEUX

J. Fándlyho 1823/4, 971 06 Prievidza – Zapotôčky

046 / 543 04 77, www.zapotocky.sk; e-mail: fara@zapotocky.sk


Pozývame Vás na spoločné prežitie slávnosti 20. výročia posviacky nášho kostola sv. Terézie z Lisieux.

 Slávnostná sv. omša bude v stredu 15.11. 2023 o 17.30h.

 Na sv. omšu pozývame Vás všetkých. Pozvali sme aj kňazov, ktorí v našej farnosti pôsobili.

Po slávnostnej sv. omši Vás pozývame do pastoračného centra na spoločné AGAPÉ (pohostenie) na ktoré prídu aj pozvaní kňazi. Program počas celého týždňa nájdete na výveskách.

 Dnešnú nedeľu 12.11. o 15h. bude koncert našej NÁDEJE, budúcu nedeľu 19.11. o 15h. AKORDEONIKY  V sobotu 18.11. po večernej sv. omši bude divadelná hra OPADANÁ RUŽA o našej Terezke. Počas týždňa sa môžete zapojiť aj do rôznych kvízov, ktoré budú po sv. omšiach.

Deň

Čas

*

Úmysel sv. omše

Liturgia a iné

Pondelok

13.11.

17.30

18

+ rodičia Bátoroví

Féria

Slávi Dp. Maroš Milo

Utorok

14.11.

07.00

*

+ Valéria

Féria

17.30

*

+ z rodiny Antalíkovej

Vigília

Slávi Dp. Milan Tomaga

Streda

15.11.

17.30

*

Za všetkých dobrodincov farnosti

20. VÝROČIE POSVIACKY KOSTOLA SV. TERÉZIE

možnosť získať úplne odpustky

Štvrtok

16.11.

10.30

*

Sv. omša v penzióne na ul. Okáľa

Sv. Gertrúdy

+ adorácia s vašimi prosbami

Slávi Dp. Pavol Lojan

17.30

*

ZBP pre Moniku

Piatok

17.11.

07.00

19

+ Ján a rodičia, Ondrej a Ján Tatároví a st.  rodičia

Sv. Alžbety Uhorskej, rehoľníčky

Slávi Dp. Branislav Markovič

17.30

*

+ Štefan a Anna Gergeľovci, Milan Pös

Sobota

18.11.

08.00

20

+ rodičia, brat a sestra

Spomienka Panny Márie

17.30

*

Poďakovanie za 25r. manželstva

Vigília + OPADANÁ RUŽA

Nedeľa

 19.11.

08.00

*

Poďakovanie za 40r. manželstva

TRIDSIATA TRETIA NEDEĽA

v cezročnom období

10.00

Za veriacich farnosti   * s príhovorom pre deti

15.00 AKORDEONIKA koncert

18.35 modlitba vešpier

19.00

*

Poďakovanie za 72r. života

 

O upratovanie kostola prosíme ružu sv. Jozef (č. 1). Do upratovania sa v piatok večer môžu zapojiť aj ostatní. PBZ.

V stredu 15.11. na výročie posviacky nášho kostola môžeme za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

V stredu 15.11. budeme mať aj farskú oferu. PBZ tým, ktorí môžu prispieť.

Vzadu ma stolíku si môžete vziať farský informačník LUPEŇ, ktorí je venovaný aj 20. výročiu posviacky nášho kostola.

Vyhlásenie a odmenenie Výtvarnej súťaže „Farnosť sv. Terezky včera a dnes“ bude dnešnú nedeľu v rámci koncertu NÁDEJE.

Budúcu nedeľu 19.11. je zbierka na podporu seminaristov tzv. zbierka na seminár. PBZ tým, ktorí môžu prispieť.

Otázka na detskú sv. omšu: Nakresli náš kostol sv. Terézie zvonka alebo zvnútra, ktorého výročie posviacky slávime túto stredu 15.11.

Túto a budúcu nedeľu o 15h. eRko stretnutie detí NEBUDE z dôvodu koncertov, ktoré máme k oslave 20. výročia kostola.

Z krstu minulý týždeň obetovali 95€. PBZ.