FARSKÉ OZNAMY NA STIAHNUTIE

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. TERÉZIE Z LISIEUX

J. Fándlyho 1823/4, 971 06 Prievidza – Zapotôčky

046 / 543 04 77, www.zapotocky.sk; e-mail: fara@zapotocky.sk

—————————-

Pozývame Vás na spoločné prežitie slávnosti 20. výročia posviacky nášho kostola sv. Terézie z Lisieux.

Slávnostná sv. omša bude v stredu 15.11. 2023 o 17.30h.

Na sv. omšu pozývame Vás všetkých. Pozvali sme aj kňazov, ktorí v našej farnosti pôsobili.

Po slávnostnej sv. omši Vás pozývame do pastoračného centra na spoločné AGAPÉ (pohostenie) na ktoré prídu aj pozvaní kňazi.

Program počas celého týždňa nájdete na výveskách.

Celebrantmi a kazateľmi počas týždňa budú:

Dp. Maroš Milo, Dp. Milan Tomaga, Dp. Pavol Lojan, Dp. Branislav Markovič.

V nedele pred a po slávnosti budú aj koncerty NÁDEJE (v nedeľu 12.11. o 15h.), AKORDEONIKY (v nedeľu 19.11.) a divadelná hra OPADANÁ RUŽA v sobotu 18.11.). Počas týždňa sa môžete zapojiť aj do rôznych kvízov, ktoré budú po sv. omšiach.

Deň

Čas

*

Úmysel sv. omše

Liturgia a iné

Pondelok

06.11.

17.30

*

ZBP pre r. Linhartovú

Féria

Utorok

07.11.

07.00

*

+ Štefan Hlocký, rodičia a syn Pavol

Féria

17.30

*

+ Ján, Mária a Eugen

Streda

08.11.

17.30

*

Poďakovanie za 75r. života

Féria

+ litánie k Louisovi a Zélii

Štvrtok

09.11.

07.00

*

+ Oto Šupík

Výročie posviacky Lateránskej Baziliky

+ adorácia s vašimi prosbami

09.30

Rekolekčná sv. omša v meste – kostol sv. Bartolomeja

17.30

*

Poďakovanie za 60r. manželstva, ZaBP pre Michala a Gabrielu

Piatok

10.11.

07.00

17

+ z r. Jenisovej a Klaudia

Sv. Leva Veľkého, pápeža a učiteľa Cirkvi

17.30

*

+ z r. Kunštekovej a Griačovej

Sobota

11.11.

08.00

*

+ svokrovci

Sv. Martina z Tours, biskupa

17.30

*

+ Helena

Vigília – mládežnícka

Nedeľa

 12.11.

08.00

*

+ Ján a Mária a brat Ján

TRIDSIATA DRUHÁ NEDEĽA

v cezročnom období

10.00

Za veriacich farnosti   * s príhovorom pre deti

18.35 modlitba vešpier

19.00

*

ZBP pre Norberta s rodinou

 

O upratovanie kostola prosíme ružu sv. Dominik (č. 5). Do upratovania sa v piatok večer môžu zapojiť aj ostatní. PBZ.

V pondelok 6.11. o 15h. bude v pastoračnom centre stretnutie KRESŤANSKÝCH SENIOROV. Všetci seniori sú pozvaní.

V štvrtok 9.11. o 9.30h. bude v Prievidzi v meste, v Kostole sv. Bartolomeja, rekolečná sv. omša kňazov Prievidzského dekanátu.

Vo štvrtok 9.11. večer, prosím o stretnutie LEKTOROV.

V sobotu 11.11. o 16.30h. bude v past. centre stretnutie BIRMOVANCOV, po ňom sv. omša katechéza v kostole. Účasť je povinná.

Otázka na detskú sv. omšu: Nakresli, alebo vyfarbi FARIZEJA alebo ZÁKONNÍKA z Ježišových čias (Mt 23).

Aj túto nedeľu o 15h. bude v pastoračnom centre eRko stretnutia detí (všetkých, ktoré prídu) s mladými.

V sobotu 11.11. o 10h. bude krst detí (1). Z krstu minulý týždeň obetovali 45€, Bohuznáma obetovala 10€. PBZ.