FARSKÉ OZNAMY NA STIAHNUTIE

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. TERÉZIE Z LISIEUX

J. Fándlyho 1823/4, 971 06 Prievidza – Zapotôčky

046 / 543 04 77, www.zapotocky.sk; e-mail: fara@zapotocky.sk

Deň

Čas

*

Úmysel sv. omše

Liturgia a iné

Pondelok

20.11.

17.30

*

ZBP pre r. Ďurišovú a pre súrodencov

Féria

Utorok

21.11.

07.00

21

+ z r. Píšovej, Svitkovej a Málikovej

Obetovanie Panny Márie

17.30

*

+ z r. Vargovej a Šinaľovej

Streda

22.11.

17.30

*

ZBP pre deti, vnúčatá a pravnúčatá

Sv. Cecílie, panny a mučenice

+ litánie k Louisovi a Zélii

Štvrtok

23.11.

07.00

22

+ manžel, syn, rodiča a svokrovci

Sv. Klimenta I., pápeža a muč.

+ adorácia v týždni Cirkvi pre mládež – Radostní v nádeji

17.30

*

Za živých a + z rodiny Kudlovej

Piatok

24.11.

07.00

*

+ Valentín a Emília Havaldoví

Sv. Ondreja Dung-Laka a spoločníkov mučeníkov

17.30

*

+ Johana Siváková

Sobota

25.11.

08.00

23

Poďakovanie a ZaBP pre rodinu

Sv. Kataríny Alexandrijskej

17.30

*

+ Jozef a Júlia Pálikovci, Gabriela Tulíková

Vigília

Nedeľa

 26.11.

08.00

*

ZaBP pre Eduarda

NÁŠHO PÁNA JEŽIŠA KRISTA,

KRÁĽA NEBA I ZEME

Svetový deň mládeže

10.00

Za veriacich farnosti   * s príhovorom pre deti

18.35 modlitba vešpier

19.00

*

+ z r. Struhárovej

 

O upratovanie kostola prosíme ružu sv. Terézie (č. 2). Do upratovania sa v piatok večer môžu zapojiť aj ostatní. PBZ.

Ďakujeme všetkým ktorý akýmkoľvek spôsobom prispeli k oslave 20. výročia posvätenia nášho chrámu sv. Terézie z Lisieux.

Dnešnú nedeľu 19.11. je zbierka na podporu seminaristov tzv. zbierka na seminár. PBZ tým, ktorí môžu prispieť.

Dnešnú nedeľu 19.11. o 15h. je pre Vás pripravený koncert AKORDEONIKY, všetci ste srdečne pozvaní.

Budúcu nedeľu 26.11. budeme mať po sv. omšiach zasvätenie Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu. Počas tejto modlitby zasvätenia, môžeme získať za obvyklých podmienok získať úplné odpustky (JKS 163).

Od 20. do 26.11. máme „Týždeň cirkvi pre mládež“. Budeme na mladých pamätať počas spol. prosieb a tiež vo štvrtok na adorácii.

V pondelok 20.11. o 15h. bude v pastoračnom centre stretnutie kresťanských seniorov. Všetci seniori sú vítaní.

Vo štvrtok 23.11. bude po večernej sv. omši stretnutie AKOLYTOV.

V pia 24.11. až ne 26.11. bude v Chrenovci víkend pre birmovancov. Birmovanci, ktorí sa ešte neprihlásili, nech tak urobia čím skôr.

V sobotu 25.11. Vás pozývame do V. Lehôtky na gospelové stretnutie MLADÍ MLADÝM. Info nájdete na výveskách.

Naše KGŠM v Banskej Bystrici srdečne pozýva všetkých rodičov a žiakov piatych a deviatych ročníkov ZŠ na Deň otvorených dverí, ktorý sa uskutoční v utorok 28. novembra 2023 od 8.00 do 12.30 hod. Plagáty sú na výveskách.

Otázka na detskú sv. omšu: Napíš, alebo nakresli aký talent si Ty dostal od Pána Boha (Evanjelium Mt 25).

Deti, ktoré majú záujem vystupovať 25.12. vo vianočnom programe pri jasličkách, nech sa prihlásia u p. katechétky po detskej sv. omši.

Túto nedeľu o 15h. eRko stretnutie detí NEBUDE z dôvodu koncertu AKORDEONIKY, ktorý máme k oslave 20. výročia kostola.

V sobotu 25.11. bude o 10h. krst detí (1). Z krstu minulý týždeň obetovali 120€. Z koncertu sa vyzbieralo 381€. PBZ.