FARSKÉ OZNAMY NA STIAHNUTIE

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. TERÉZIE Z LISIEUX

J. Fándlyho 1823/4, 971 06 Prievidza – Zapotôčky

046 / 543 04 77, www.zapotocky.sk; e-mail: fara@zapotocky.sk

Deň

Čas

*

Úmysel sv. omše

Liturgia a iné

Pondelok

07.08.

17.30

51

+ Oldřich

Féria

Utorok

08.08.

17.30

52

+ Valentín a Emília Havaldoví

Sv. Dominika, kňaza

Streda

09.08.

17.30

53

+ Zdenka

Sv. Terézie Benedikty od Kríža

+ litánie k Louisovi a Zélii

Štvrtok

10.08.

17.30

54

+ Elka

Sv. Vavrinca, diakona a muč.

+ adorácia s vašimi prosbami

Piatok

11.08.

17.30

57

ZaBP pre Petra a Máriu

Sv. Kláry, panny

Sobota

12.08.

17.30

*

+ rodičov

Vigília

Nedeľa

 13.08.

08.00

*

ZBP pre Packovcov

Devätnásta nedeľa

v cezročnom období

10.00

Za veriacich farnosti

10.00

MARIÁNSKA PÚŤ na MARIÁNSKOM VŔŠKU

19.00

*

+ Ľudmila Kuzmová

 

O upratovanie kostola prosíme ružu sv. Terézia (č. 2). Do upratovania sa v piatok večer môžu zapojiť aj ostatní. PBZ.

V nedeľu 13.8. na slávnosť Nanebovzatia Preblahoslavenej Panny Márie, bude na Mariánskom vŕšku tradičná Mariánska púť. Slávnostnú svätú omšu v nedeľu o 10h. bude celebrovať páter Ján Hríb, kňaz piarista, kt. určite všetci poznáte. Program Mariánskej púte na Mariánskom vŕšku nájdete na výveskách.

Uvoľnili sa nám dve miesta na púť do Lisieux 14.-18.9. Ak by ste mali záujem, dajte nám prosím vedieť.

Z krstu minulý týždeň obetovali 30€ z pohrebu 50€. Bohuznámi obetovali 2×10€ a 50€. PBZ.