FARSKÉ OZNAMY NA STIAHNUTIE

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. TERÉZIE Z LISIEUX

J. Fándlyho 1823/4, 971 06 Prievidza – Zapotôčky

046 / 543 04 77, www.zapotocky.sk; e-mail: fara@zapotocky.sk

Deň

Čas

*

Úmysel sv. omše

Liturgia a iné

Pondelok

14.08.

17.30

58

+ Pavol

Vigília

Utorok

15.08.

07.00

Za veriacich farnosti

NANEBOVZATIE PREBLAHOSLAVENEJ PANNY MÁRIE

cirkevne prikázaný sviatok

17.30

*

ZaBP pri 70. výročí života

19.00

*

+ Jozef Čertík (1. výročie)

Streda

16.08.

17.30

*

Poďakovanie za 60r. života a ZBP do ďalších r.

Sv. Štefana Uhorského

+ litánie k Louisovi a Zélii

Štvrtok

17.08.

17.30

*

+ z r. Svitkovej, Jozef Karak

Féria

+ adorácia s vašimi prosbami

Piatok

18.08.

17.30

*

+ Terézia Petrisková

Sv. Heleny

Sobota

19.08.

15.00

Sobáš Kristíny Hamarovej a Michala Ondrejku

Sobášny obrad

17.30

*

+ Teodor Došek

Vigília

Nedeľa

 20.08.

08.00

*

Za šťastný pôrod

DVADSIATA nedeľa

v cezročnom období

10.00

Za veriacich farnosti

19.00

*

+ Lýdia, Alexander, Jozefína Tóthovci a za živých čl. rodiny

 

O upratovanie kostola prosíme ružu sv. Martin (č. 3). Do upratovania sa v piatok večer môžu zapojiť aj ostatní. PBZ.

V utorok 15.8. máme cirkevne prikázaný sviatok Nanebovzatia Panny Márie. Sv. omše budú o 7h., o 17h. a o 19h.

V sobotu 19.8. o 10h. bude krst detí (1).