FARSKÉ OZNAMY NA STIAHNUTIE

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. TERÉZIE Z LISIEUX

J. Fándlyho 1823/4, 971 06 Prievidza – Zapotôčky

046 / 543 04 77, www.zapotocky.sk; e-mail: fara@zapotocky.sk

Deň

Čas

*

Úmysel sv. omše

Liturgia a iné

Pondelok

31.07.

17.30

46

+ z r. Herchelovej

Sv. Ignáca z Loyoly, kňaza

Utorok

01.08.

07.00

*

Na úmysel celebranta

Sv. Alfonza Máriu de Liquori, biskupa a uč. Cirkvi

17.30

47

+ manžel Oto

Streda

02.08.

17.30

*

+ Bohuslav

Féria

+ litánie k Louisovi a Zélii

Štvrtok

03.08.

10.30

Sv. omša v penzióne na ul. Okáľa

Féria

+ adorácia s vašimi prosbami

17.30

*

Za členov ružencového bratstva

Piatok

04.08.

07.00

*

Poďakovanie za 80r. života mamy

Sv. Jána Máriu Vianneya, kňaza

Prvý piatok

17.30

49

ZaBP pre Táničku

Sobota

05.08.

08.00

*

ZBP pre ocka

Prebl. Panny Márie

17.30

50

ZaBP pre Ľuboslavu

Vigília

Nedeľa

 06.08.

08.00

*

+ Branislav a rodičia

PREMENENIE PÁNA

14.30 prvonedeľná pobožnosť

10.00

Za veriacich farnosti

19.00

48

ZaBP pre Sabínu a Eduarda

 

O upratovanie kostola prosíme ružu sv. Jozef (č. 1). Do upratovania sa v piatok môžu zapojiť aj ostatní. PBZ.

Spovedanie k 1. piatku:  ráno od 6.30h., večer od 16.30h. Vo štvrtok dopoludnia spovedáme v penziónoch, v piatok spovedáme chorých na sídlisku. Na prvý piatok bude od 16h. adorácia, počas ktorej budeme spovedať.

Budúci týždeň je prvopiatkový, preto budú v tomto týždni aj ranné sv. omše UT, ŠT v penzióne, PIA, SO.

V pondelok 31.7. budeme po večernej sv. omši zapisovať úmysly sv. omší do konca decembra 2023.

V stredu 2.8. môžeme vo všetkých farských kostoloch získať úplne odpustky našich trestov za hriechy – PORCIUNKULY. Skutok, predpísaný na ich získanie je nábožná návšteva kostola spojená s modlitbou „Otče náš“ a „Verím v Boha“ a tradičné podmienky ako je sv. prijímanie a modlitba na úmysel Sv. Otca. 

Uvoľnili sa nám dve miesta na púť do Lisieux 14.-18.9. Ak by ste mali záujem, dajte nám prosím vedieť.

Charita – dom sv. Vincenta oznamuje, že od 1.9. 2023 je voľná pracovná pozícia na zabezpečenie chodu šatníka, kt. je vhodná hlavne pre dôchodkyne. V prípade záujmu, kontaktujte riaditeľa charity, p. Milana Petráša, 0905 951 854, e-mail: charitapd@gmail.com

Budúca nedeľa 6.8. je prvá v mesiaci august, preto bude popoludní o 14.30h. prvonedeľná pobožnosť.

Farnosť PD-mesto nás pozýva na púť na Staré Hory v sobotu 5.8. Bližšie informácie nájdete na výveskách.