PLAGAT 2 percentaUprAj v tomto roku je možné darovať

2% z odvedenej dane fyzických aj právnických osôb pre naše PASTORAČNÉ CENTRUM SV. TERÉZIE Z LISIEUX.

Z tohto príspevku podporujeme počas roka aktivity detí, mládeže ale aj dospelých, v našej farnosti. Ďakujeme Vám za Vašu podporu.

Potrebné tlačivá nájdete v kostole alebo na stránke www.rozhodni.sk