Ohlášky

---

Dňa xx xx. xxxx si v našej farnosti vyslúžia manželstvo XX, ktorá pochádza z farnosti Prievidza - Zapotôčky a XY ktorý pochádza z farnosti Nedožery - Brezany. Ak by niekto vedel o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.