Ohlášky

---

Dňa 25. 06. 2021 si v našej farnosti vyslúžia manželstvo Viktória Malotová, ktorá

pochádza z farnosti Prievidza - mesto a Dávid Packa, ktorý pochádza  z farnosti Močenok. Ak by niekto vedel

o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

---

Dňa 26. 06. 2021 si v našej farnosti vyslúžia manželstvo Lenka Klemanová, ktorá

pochádza z farnosti Prievidza - Zapotôčky a František Minárik, ktorý pochádza  z farnosti Žiar nad Hronom. Ak by niekto vedel

o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

---

Dňa 03. 07. 2021 si v našej farnosti vyslúžia manželstvo Alena Dudová, ktorá

pochádza z farnosti Prievidza - Zapotôčky a Michal Oravec, ktorý pochádza  z farnosti Prievidza - Zapotôčky. Ak by niekto vedel

o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

---

Dňa 31. 07. 2021 si v našej farnosti vyslúžia manželstvo Viera Sládková, ktorá

pochádza z farnosti Zemianske Kostoľany a Tomáš Mokoš, ktorý pochádza  z farnosti Nováky. Ak by niekto vedel

o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

---

Dňa 20. 08. 2021 si v našej farnosti vyslúžia manželstvo Jaroslava Gábelová, ktorá

pochádza z farnosti Koš a Ivan Roth, ktorý pochádza  z farnosti Prievidza - mesto. Ak by niekto vedel

o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

---

Dňa 21. 08. 2021 si v našej farnosti vyslúžia manželstvo Katarína Čičmancová, ktorá

pochádza z farnosti Prievidza - Zapotôčky a Michal Beňadik, ktorý pochádza  z farnosti Prievidza - Zapotôčky. Ak by niekto vedel

o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

---

Dňa 21. 08. 2021 si v našej farnosti vyslúžia manželstvo Adriána Krajčovičová, ktorá

pochádza z farnosti Prievidza - Zapotôčky a Lukáš Procházka, ktorý pochádza  z farnosti Handlová. Ak by niekto vedel

o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.