FARSKÉ OZNAMY NA STIAHNUTIE

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. TERÉZIE Z LISIEUX

J. Fándlyho 1823/4, 971 06 Prievidza – Zapotôčky

046 / 543 04 77, www.zapotocky.sk; e-mail: fara@zapotocky.sk

Deň

Čas

*

Úmysel sv. omše

Liturgia a iné

Pondelok

30.10.

17.30

*

ZBP pri 15., 60. a 63. výročí

Féria

Utorok

31.10.

07.00

*

+ Jozef a Helena, brat Juraj a z r. Mikulcovej

Féria

17.30

8

+ brat Martin, Vladimír a manžel,

r. Májová a Baniarová

VIGÍLIA

Streda

01.11.

08.00

*

ZaBP pre Patrika

SLÁVNOSŤ VŠETKÝCH

SVÄTÝCH

cirkevne prikázaný sviatok

14h. pobožnosť na mestskom cintoríne pri kríži

V TENTO DEŇ SPOVEDÁME LEN OD 9H. DO 10H.

10.00

Za veriacich farnosti    

19.00

*

+ Viktor Bezák a brat Viktor

Štvrtok

02.11.

07.00

*

+ z r. Richterovej a Peticovej

Spomienka na všetkých verných zomrelých

 + pobožnosť za duše v očistci

10.30

Sv. omša v penzióne na ul. Okáľa

17.30

*

Za členov ružencového bratstva

Piatok

03.11.

07.00

4

+ manžel a rodičia (obojí)

Najsv. Srdca Ježišovho

Prvý piatok

17.30

15

+ Jozef a Helena Krpálovci a rodičia

Sobota

04.11.

08.00

16

+ Viliam a Anna Andelovci, dcéra Jana

Sv. Karola Boromejského

17.30

*

+ Jozef a Terézia a ich rodičia

Vigília

Nedeľa

 05.11.

08.00

*

ZaBP pre celú rodinu

TRIDSIATA PRVÁ NEDEĽA

v cezročnom období

10.00

Za veriacich farnosti   * s príhovorom pre deti

14.30 pobožnosť

+ stret. miništrantov

18.35 modlitba vešpier

19.00

*

+ rodičia a sestra

 

O upratovanie kostola prosíme ružu sv. Rita (č. 4). Do upratovania sa v piatok večer môžu zapojiť aj ostatní. PBZ.

V stredu 1.11. máme cirkevne prikázaný sviatok „Všetkých svätých“. Sv. omše budú ako v nedeľu.

V stredu 1.11. na slávnosť Všetkých svätých vás pozývame na pobožnosť za duše v očistci, ktorá bude pri kríži na mestskom cintoríne o 14h.

V dňoch 1.- 8.11., veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a pomodlí sa za zosnulých má možnosť získať pre duše v očistci odpustky. Treba splniť aj tradičné podmienky pre získanie odpustkov. Bližšie info na výveske. Po večerných sv. omšiach od 2.11. budeme chodiť spoločne na cintorín v Necpaloch. Môžete sa pridať!

Spovedanie k 1. piatku: pred rannou sv. omšou od 6.30h., večer od 16.30h okrem stredy 1.11., kedy budeme spovedať dopoludnia od 9h. do 10h. Vo štvrtok dopoludnia budeme spovedať v penziónoch a v piatok na sídlisku. Na prvý piatok bude od 16h. adorácia, počas ktorej budeme spovedať.

Vo štvrtok 2.11. sa po sv. omšiach budeme v našom kostole modliť pobožnosť za duše v očistci.

Vo štvrtok 2.11. večer, prosím o stretnutie členov FER + členov tímu Ples 2024.

Minulotýždňová zbierka na misie, ktorú venujeme farnostiam a diecézam v Benine, bola 1.511€. Svojím príspevkom takto pomáhame chudobným žiť lepší život. PBZ tým, ktorí mohli prispieť.

Otázka na detskú sv. omšu: Nakresli svojho obľúbeného svätého, pretože v stredu budeme sláviť aj jeho sviatok.

Aj túto nedeľu o 15h. bude v pastoračnom centre eRko stretnutia detí (všetkých, ktoré prídu) s mladými.

V sobotu 4.11. o 10h. bude krst detí (2). Z krstu minulý týždeň obetovali 55€. PBZ.