FARSKÉ OZNAMY NA STIAHNUTIE

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. TERÉZIE Z LISIEUX

J. Fándlyho 1823/4, 971 06 Prievidza – Zapotôčky

046 / 543 04 77, www.zapotocky.sk; e-mail: fara@zapotocky.sk

GENERÁLNE UPRATOVANIE KOSTOLA pred VEĽKOU NOCOU

23.03. (sobota) o 8.30h.

Na nás záleží, ako sa dokážeme o náš kostol postarať. Ďakujeme.

 

Deň

Čas

*

Úmysel sv. omše

Liturgia a iné

Pondelok

18.03.

17.30

*

+ rodičia a brat, z r. Palugovej a Bursovej

VIGÍLIA

Utorok

19.03.

07.00

*

ZaBP pre rodinu a priateľov

Sv. Jozefa, Ženícha Prebl. Panny Márie

Slávnosť

17.30

*

+ Paula Struhárová (1. výročie)

Streda

20.03.

17.30

*

+ z r. Bartekovej a teta Agnesa

Féria

+ litánie k Louisovi a Zélii

Štvrtok

21.03.

07.00

*

Poďakovanie za 50r. života Petra

Féria

+ adorácia s vašimi prosbami

17.30

*

ZaBP Magdaléne, poďak. za 80r., ZBP rodine

Piatok

22.03.

07.00

*

+ Ladislav a Cecília Radosoví

Féria

17.30

*

Poďakovanie za 84r., 70r., 65r.a 40r. života

Sobota

23.03.

08.00

18

ZaBP pre Carolínu – 18r. života

Féria

17.30

*

ZaBP pre r. Sokolovú

VIGÍLIA

Nedeľa

24.03.

08.00

*

ZaBP pre Štefana

PALMOVÁ – KVETNÁ NEDEĽA UTRPENIA PÁNA

medzinárodný deň mládeže

PRINESTE SI PROSÍM BABURIATKA, RATOLESTI

10.00

Za veriacich farnosti   * s príhovorom pre deti

SV. SPOVEĎ 15.00 – 17.45

(prestávka 16.30 – 17.00)

18.35 modlitba vešpier

19.00

*

+ rodičia a starí rodičia, Klára

 

O upratovanie kostola prosíme ružu sv. Rita (č. 4).

Chorých, kt. chcete vyspovedať k VN nám nahláste do stredy 20.3. Prídeme k nim vo ŠT 21.3., alebo v PIA 22.3. alebo podľa dohody.

V pondelok 18.3. bude o 15h. v pastoračnom centre stretnutie kresťanských seniorov. Všetci seniori sú pozvaní.

O 16.45h. sa v stredu 20.3. budú modliť krížovú cestu naši LEKTORI a v piatok 22.3. BIRMOVANCI.

Vo štvrtok 21.3. a v piatok 22.3. dopoludnia bude u nás v pastoračnom centre dekanátne kolo Biblickej olympiády.

Vo štvrtok 21.3. prosím po večernej sv. omši o stretnutie AKOLYTOV. V piatok 22.3. večer po sv. omši prosíme o stretnutie FPR.

V sobotu 23.3., prosíme po rannej sv. omši o generálne upratovanie kostola. Prosíme, mužov aj ženy, mladých i všetkých, ktorí sa chcú podieľať na príprave kostola na Veľkú Noc, aby prišli. Ďakujeme. Na výveskách nájdete spovedanie pred Veľkonočnými sviatkami v dekanáte Prievidza a tiež spovedanie v kostole sv. Bartolomeja v meste v pondelok až stredu pred VN od 10h. do 17h.

Budúcu nedeľu 24.3. bude spoločná sv. spoveď od 15h. do 17.45h. s prestávkou od 16.30h. do 17.00h. Sv. prijímanie budeme rozdávať od 15.30h. do 17.30h. každú 1/2hodinu tým, ktorí v ten deň ešte neboli na sv. prijímaní.

Biskupstvo vyhlasuje na Kvetnú nedeľu 24.3. zbierku na podporu mládeže – aktivít mládeže v diecéze. PBZ tým, kt. môžu prispieť.

V našej diecéze sa množia anonymné podnety, preto BÚ vydal toto vyjadrenie: Biskupský úrad v B. Bystrici oznamuje všetkým veriacim katolíkom, že anonymita oznamovateľa (či sťažovateľa) na nejaký neduh v Cirkvi hatí tento úrad, aby následne riadne konal.

Sviatosť pomazania chorých počas sv. omše budeme v našom kostole vysluhovať v pondelok 25.3. (t.j. o týždeň).

Otázka na detskú sv. omšu: Nakresli ako rastie zrno, ktoré treba zasadiť najskôr do zeme. Jn 12.

Aj túto nedeľu o 15h. bude opäť v pastoračnom centre eRko stretnutie detí (všetkých, ktoré prídu) s mladými.

V nedeľu 24.3. bude o 11h. krst detí (1).