FARSKÉ OZNAMY NA STIAHNUTIE

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. TERÉZIE Z LISIEUX

J. Fándlyho 1823/4, 971 06 Prievidza – Zapotôčky

046 / 543 04 77, www.zapotocky.sk; e-mail: fara@zapotocky.sk

Deň

Čas

*

Úmysel sv. omše

Liturgia a iné

Pondelok

11.03.

17.30

*

+ rodičia, sestra, svokor a švagor

Féria

Utorok

12.03.

07.00

*

Poďakovanie za 50r. syna a ZBP pre rodinu

Féria

17.30

*

+ z r. Ružovej a Gálovej

Streda

13.03.

17.30

*

+ rodičia Bugárovci a Turčanovci

Féria

+ litánie k Louisovi a Zélii

Štvrtok

14.03.

10.30

*

+ Antónia Heiderová

Sv. omša v penzióne na ul. Okáľa

Féria

+ adorácia s vašimi prosbami

17.30

*

+ rodičia, starí rodičia, súr. Jozef, Ján a Rozália

Piatok

15.03.

07.00

*

+ rodičia Jozef a Mária, Eduard a Anna

Féria

17.30

*

+ Vladimír, Emil a Marián

Sobota

16.03.

08.00

*

ZaBP pre r. Bosákovú

Féria

17.30

*

ZaBP a poďak. za 50r., 18r., 11r. a 57r. života

VIGÍLIA

Nedeľa

17.03.

08.00

*

Poďakovanie za 95r. a ZBP pre Jána

PIATA PÔSTNA NEDEĽA

smrtná

zahaľujú sa kríže

10.00

Za veriacich farnosti   * s príhovorom pre deti

18.35 modlitba vešpier

19.00

*

+ z rodiny

 

O upratovanie kostola prosíme ružu sv. Martin (č. 3). Do upratovania sa v piatok večer môžu zapojiť aj ostatní. PBZ.

Na výveskách nájdete spovedanie pred Veľkonočnými sviatkami v dekanáte Prievidza.

O 16.45h. sa v stredu 13.3. bude modliť krížovú cestu RUŽENCOVÉ BRATSTVO  a v piatok 15.3. DIEVČATÁ A ŽENY.

Vo štvrtok 14.3. prosím po večernej sv. omši o stretnutie LEKTOROV.

Ak máte záujem a chcete pomôcť misionárom omšovým milodarom cez PMD, môžete tak urobiť aj prostredníctvom šekov, ktoré nájdete vzadu na bočnom stolíku. Možnosťou sú aj gregoriánske sv. omše.

Otázka na detskú sv. omšu: Nakresli kňaza v ornáte vo farbe, aká sa používa na nedeľu radosti – 4. pôstna nedeľa.

Aj túto nedeľu o 15h. bude opäť v pastoračnom centre eRko stretnutie detí (všetkých, ktoré prídu) s mladými.

V sobotu 16.3. bude o 10h. krst detí (4). Bohuznámi obetovali 50€. PBZ.