FARSKÉ OZNAMY NA STIAHNUTIE

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. TERÉZIE Z LISIEUX

J. Fándlyho 1823/4, 971 06 Prievidza – Zapotôčky

046 / 543 04 77, www.zapotocky.sk; e-mail: fara@zapotocky.sk

Deň

Čas

*

Úmysel sv. omše

Liturgia a iné

Pondelok

04.03.

17.30

*

+ z r. Murtinovej, Kudlatej a Kuzmovej

Féria

Utorok

05.03.

07.00

*

+ Miroslav

Féria

17.30

*

+ Gregor Žiško, Jozef a Ján, Ján a Paulína, Ján a Zuzana Valetovci, Mária

Streda

06.03.

17.30

*

+ Dušan Beláň, + z r. Beláňovej a Stupkovej

Féria

+ litánie k Louisovi a Zélii

Štvrtok

07.03.

07.00

16

+ Štefan a Mária, Marián, Štefan, Evka a Emil

Féria

+ adorácia s vašimi prosbami

17.30

*

+ z r. Heiderovej a Priehodovej

Piatok

08.03.

07.00

*

+ sestra, z r. Šimkovičovej a Svitkovej

Féria

17.30

*

+ z r. Bezákovej a Bálintovej

Sobota

09.03.

08.00

17

+ z r .Bučkovej a Caňovej

Féria

17.30

*

+ Anton Valo, z r. Valovej a Laluhovej

VIGÍLIA – mládežnícka

Nedeľa

10.03.

08.00

*

Za zomr. a živých z r. Blahovej a Klimantovej

ŠTVRTÁ PÔSTNA NEDEĽA

NEDEĽA LAETARE – RADOSTI

10.00

Za veriacich farnosti   * s príhovorom pre deti

18.35 modlitba vešpier

19.00

*

+ Žofia Peniaková

 

O upratovanie kostola prosíme ružu sv. Terézia (č. 2). Do upratovania sa v piatok večer môžu zapojiť aj ostatní. PBZ.

V pondelok 4.3. o 15h. bude v pastoračnom centre STRETNUTIE KRESŤANSKÝCH SENIOROV. Všetci seniori sú pozvaní.

V stredu 6.3. sa krížovú cestu budú modliť KRESŤANSKÝ SENIORI  a v piatok 8.3. členovia NÁDEJE.

Vo štvrtok 7.3. prosím po večernej sv. omši o stretnutie FER.

V sobotu 9.3. bude stretnutie birmovancov. Začne o 16.30 v pastoračnom centre, pokračovať bude sv. omšu a po nej bude katechéza v kostole. Účasť birmovancov je povinná.

Opäť máme možnosť podporiť činnosť Pastoračného centra sv. Terézie z Lisieux 2 % z dane. Ďakujeme Vám za Vašu podporu. Potrebné tlačiva sú na stolíku pri bočnom východe, na našej farskej stránke, alebo aj na www.rozhodni.sk

Otázka na detskú sv. omšu: Nakresli ako sa Pán Ježiš vyháňal predavačov dobytka, oviec a holubov z chrámu. (Jn 2).

Aj túto nedeľu o 15h. bude opäť v pastoračnom centre eRko stretnutie detí (všetkých, ktoré prídu) s mladými.