FARSKÉ OZNAMY NA STIAHNUTIE

RÍMSKOKATOLÍCKA CIRKEV FARNOSŤ SV. TERÉZIE Z LISIEUX

J. Fándlyho 1823/4, 971 06 Prievidza – Zapotôčky

046 / 543 04 77, www.zapotocky.sk; e-mail: fara@zapotocky.sk

Deň

Čas

*

Úmysel sv. omše

Liturgia a iné

Pondelok

26.02.

17.30

*

+ Ladislav

Féria

Utorok

27.02.

07.00

*

+ rodičia, brat a svokrovci

Féria

17.30

*

+ rodičia, starí rodičia a súrodenci

Streda

28.02.

17.30

*

+ z r. Sokolovej, Královej a Janíkovej

Féria

+ litánie k Louisovi a Zélii

Štvrtok

29.02.

10.30

Sv. omša v penzióne na ul. Okáľa

Féria

+ adorácia s vašimi prosbami

17.30

*

Za členov ružencového bratstva

Piatok

01.03.

07.00

14

+ r. Jankulovej, Hvojníkovej, Bilčíkovej, Sitárovej

Féria

17.30

*

+ ZBP pre deti a vnúčatá

Sobota

02.03.

08.00

15

ZaBP pre r. Bilčíkovú a Sitárovú

Féria

17.30

*

+ Stanislav a rodičia

VIGÍLIA

Nedeľa

03.03.

08.00

*

+ Jozef a Marta Slošiarovci (20. výročie)

TRETIA PÔSTNA NEDEĽA

10.00

Za veriacich farnosti   * s príhovorom pre deti

14.30 pobožnosť

+ stret. miništrantov

18.35 modlitba vešpier

19.00

*

+ otec

 

O upratovanie kostola prosíme ružu sv. Jozef (č. 1). Do upratovania sa v piatok večer môžu zapojiť aj ostatní. PBZ.

Spovedanie k 1. piatku:  pred rannou sv. omšou od 6.30h., večer od 16.30h. Vo štvrtok budeme spovedať v penziónoch a v piatok po sídlisku. Na prvý piatok bude od 16h. adorácia, počas ktorej budeme spovedať.

Minulotýždňová jarná zbierka na CHARITU bola 926€. PBZ tým, ktorí mohli prispieť.

Počas pôstu máme možnosť zapojiť sa do „pôstnej zbierky pre núdznych“. Trvanlivé potraviny môžete priniesť do sakristie kostola. PBZ. Takisto sa môžeme zapojiť prostredníctvom PÔSTNEJ KRABIČKY (vzadu na stolíku) určenej na pomoc biednym v Rwande. Vzadu nájdete aj možnosť zapojiť sa do pomoci prostredníctvom Pápežskej nadácie – Pomoc trpiacej Cirkvi – ACN Slovensko.

V stredu 28.2. sa krížovú cestu bude modliť RUŽENCOVÉ BRATSTVO a v piatok 1.3. DETI A RODIČIA.

Opäť máme možnosť podporiť činnosť Pastoračného centra sv. Terézie z Lisieux 2 % z dane. Ďakujeme Vám za Vašu podporu. Potrebné tlačiva sú na stolíku pri bočnom východe, na našej farskej stránke, alebo aj na www.rozhodni.sk

Otázka na detskú sv. omšu: Nakresli ako sa Pán Ježiš premenil na vrchu, kde s ním bol aj Peter, Jakub a Ján. (Mk 9).

Aj túto nedeľu o 15h. bude opäť v pastoračnom centre eRko stretnutie detí (všetkých, ktoré prídu) s mladými.