Ohlášky

Dňa 07. 10. 2017 si v našej farnosti vyslúžia sviatosť manželstva Natália Farkašová, ktorá

pochádza z farnosti Prievidza - Zapotôčky a Rastislav Baláž, ktorý pochádza z farnosti Chynorany.. Ak by niekto vedel

o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň

odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.