Ohlášky

---

Dňa 27. 06. 2020 si v našej farnosti vyslúžia manželstvo Soňa Šnircová, ktorá

pochádza z farnosti Prievidza - Zapotôčky a Tomáš Danihel, ktorý pochádza  z farnosti Prievidza - mesto. Ak by niekto vedel

o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň

odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

---

Dňa 04. 07. 2020 si v našej farnosti vyslúžia manželstvo Barbora Mokrá, ktorá

pochádza z farnosti Prievidza - Veľká Lehôtka a Daniel Bognár, ktorý pochádza  z farnosti Prievidza - Zapotôčky. Ak by niekto vedel

o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň

odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

---

Dňa 08. 08. 2020 si v našej farnosti vyslúžia manželstvo Jana Kováčiková, ktorá

pochádza z farnosti Prievidza - Zapotôčky a Martin Luchava, ktorý pochádza  z farnosti Prievidza - Zapotôčky. Ak by niekto vedel

o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň

odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

---

Dňa 11. 09. 2020 si v našej farnosti vyslúžia manželstvo Veronika Juríková, ktorá

pochádza z farnosti Nitrianske Rudno a Marek Mikuláš, ktorý pochádza  z farnosti Prievidza - Zapotôčky. Ak by niekto vedel

o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň

odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

---

Dňa 18. 09. 2020 si v našej farnosti vyslúžia manželstvo Monika Ďurkovičová, ktorá

pochádza z farnosti Jacovce a Peter Blaho, ktorý pochádza  z farnosti Piešťany. Ak by niekto vedel

o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň

odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

---

Dňa 31.10. 2020 si v našej farnosti vyslúžia manželstvo Erika Hatalová, ktorá

pochádza z farnosti Bratislava - Vrakuňa a Dušan Vakula, ktorý pochádza  z farnosti Prievidza - Zapotôčky. Ak by niekto vedel

o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň

odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.