Ohlášky

Dňa 21. 09. 2018 si v našej farnosti vyslúžia sviatosť manželstva Michaela Podskočová, ktorá

pochádza z farnosti Valaská Belá a Juraj Pánis, ktorý pochádza z farnosti Prievidza - Zapotôčky. Ak by niekto vedel

o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň

odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

---

Dňa 06. 10. 2018 si v našej farnosti vyslúžia sviatosť manželstva Alica Zamišková, ktorá

pochádza z farnosti Prievidza - Zapotôčky a Ivan Vojtašovič, ktorý pochádza z farnosti Bratislava - Vrakuňa. Ak by niekto vedel

o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň

odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.