Ohlášky

Dňa 27. 04. 2019 si v našej farnosti vyslúžia sviatosť manželstva Veronika Fabičovicová, ktorá

pochádza z farnosti Prievidza - Zapotôčky a Dalibor Kovár, ktorý pochádza z farnosti Bratislava - Prievoz v Ružinove. Ak by niekto vedel

o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň

odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

---

Dňa 04. 05. 2019 si v našej farnosti vyslúžia manželstvo Martina Hofferová, ktorá

pochádza z farnosti Prievidza - Zapotôčky a Adrian Jureczko, ktorý pochádza  z farnosti Wisla Wielka. Ak by niekto vedel

o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň

odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

---

Dňa 04. 05. 2019 si v našej farnosti vyslúžia sviatosť manželstva Petra Fečová, ktorá

pochádza z farnosti Hanušovce nad Topľou a Ladislav Kňažník, ktorý pochádza z farnosti Prievidza - mesto. Ak by niekto vedel

o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň

odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

---

Dňa 18. 05. 2019 si v našej farnosti vyslúžia manželstvo Natália Šuníková, ktorá

pochádza z farnosti Prievidza - Zapotôčky a Juraj Pleško, ktorý pochádza  z farnosti Lehnice. Ak by niekto vedel

o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň

odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.