Ohlášky

---

Dňa 14.11. 2020 si v našej farnosti vyslúžia manželstvo Veronika Adamcová, ktorá

pochádza z farnosti Nedožery - Brezany a Andrej Očenáš, ktorý pochádza  z farnosti Nedožery - Brezany. Ak by niekto vedel

o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.