Ohlášky

Dňa 19. 08. 2017 si v našej farnosti vyslúžia sviatosť manželstva Lenka Hlinková, ktorá

pochádza z farnosti PD-Zapotôčky a Miroslav Píš, ktorý pochádza z farnosti Prievidza - Zapotôčky.. Ak by niekto vedel
o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň
odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

---

Dňa 09. 09. 2017 si v našej farnosti vyslúžia sviatosť manželstva Zuzana Líšková, ktorá
pochádza z farnosti PD-Mesto a Martin Príbojský, ktorý pochádza z farnosti Prievidza - Zapotôčky.. Ak by niekto vedel
o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň
odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

---

Dňa 23. 09. 2017 si v našej farnosti vyslúžia sviatosť manželstva Martina Drobná, ktorá
pochádza z farnosti Prievidza - Zapotôčky o a Michal Harbut, ktorý pochádza z farnosti Prievidza - Zapotôčky.. Ak by niekto vedel
o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň
odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.