Ohlášky

---

Dňa 3.10. 2020 si v našej farnosti vyslúžia manželstvo Lucia Pařízková, ktorá

pochádza z farnosti Prievidza - mesto a Tomáš Krajčík, ktorý pochádza  z farnosti Prievidza - mesto. Ak by niekto vedel

o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň

odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.

---

Dňa 31.10. 2020 si v našej farnosti vyslúžia manželstvo Erika Hatalová, ktorá

pochádza z farnosti Bratislava - Vrakuňa a Dušan Vakula, ktorý pochádza  z farnosti Prievidza - Zapotôčky. Ak by niekto vedel

o prekážke k sláveniu tohto manželstva, nech to oznámi na našom farskom úrade. Zároveň

odporúčame týchto snúbencov do vašich modlitieb.