Najnovšie články

Ako vybaviť...

Sobáš

Informácie pre snúbencov, ktorí sa rozhodli uzavrieť sviatostné manželstvo.

Viac informácií

Krst

Svätý krst ako sviatosť znovuzrodenia je základom celého kresťanského života a vstupnou bránou k ostatným sviatostiam.

Viac informácií

Pohreb

Kresťanský pohreb je liturgickým slávením Cirkvi.

Viac informácií

Po

Pondelok

 

17:30

 

Utorok

Ut

7:00*

17:30

 

Streda

St

 

17:30

Litánie k sv. Louisovi a Zélii

 

Štvrtok

Št

7:00*

17:30

Adorácia

Piatok

Pi

7:00*

17:30

 

Sobota

So

8:00*

17:30

 

Nedeľa

Ne

8:00

10:00

19:00

V deň prikázaného sviatku – ak tento sviatok pripadne na pracovný deň 07.00; 17.30; 19.00

 * V čase letných prázdnin ranné sv. omše PONDELOK až SOBOTU nebývajú (sv. omše označené *)

** Každý druhý týždeň je sv. omša v penzióne na ul. Okáľa v čase o 10.30h. (Podľa farských oznamov – nájdete v sekcii FARSKÉ OZNAMY)

Od pondelka do soboty, 30 minút pred svätou omšou.

V inom čase a v nedeľu spovedáme na požiadanie.

V prvopiatkovom týždni spovedáme od 16:30, na prvý piatok od 16:00.

Štvrtok, na záver svätej omše.

Prvý piatok od 16:00 – 17:45.

Tretia sobota v mesiaci: po skončení svätej omše adorácia.

Prvú nedeľu o 14:30 + požehnanie devocionálií.